SIF Håndbolds Pædofilipolitik


SIF Håndbold ønsker at følge Dansk Håndbold Forbunds opfordring til at prioritere børns sikkerhed mod pædofili samt voksnes omgang med børn og unge i håndboldmiljøet højt.

SIF Håndbold skal i henhold til loven kontrollere trænere og ledere i Det Centrale Kriminalregister, hvor der findes oplysninger om personer, der er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller seksuelle overgreb mod børn under 15 år.
SIF Håndbold har udarbejdet et sæt retningslinjer for, hvordan vores trænere og ledere bør omgås SIF Håndbolds børne- og ungdomsmedlemmer.
SIF Håndbold ønsker løbende en dialog mellem forældre, trænere og ledere om SIF Håndbolds holdning til pædofili og voksnes omgang med SIF Håndbolds børne- og ungdomsmedlemmer.

Generelle regler om voksnes omgang med børn og unge:
Trænere og ledere af det modsatte køn skal holde sig ude fra omklædningsrum under omklædning og bad.
Trænere og ledere skal respektere det enkelte barn/unges blufærdighed og være bevidste om ikke at udsætte dem for seksuelle krænkelser af såvel fysisk som ikke-fysisk karakter. Trænere og ledere skal praktisere en omgangstone, som sikrer, at ingen udsættes for verbale krænkelser.
Trænere og ledere skal respektere det enkelte barn/unges grænser for kropskontakt. Kys og berøring af skridtet og bryster er aldrig acceptable.
Trænere og ledere skal være bevidste om deres betydning som voksne rollemodeller for børn og unge - og at de overfor børn og unge repræsenterer dansk håndbold.
En leders misbrug af sin position og erfaring i forhold til børn og unge er i øvrigt strafbart, og kan anmeldes til politiet.

Adfærd på ture, stævner m.m.:
På ture bør der være mindst en træner/leder af samme køn som spillerne - eller minimum to voksne trænere/ledere. Kan det ikke lade sig gøre indenfor træner/ledergruppens ressourcer, bør forældregruppen inddrages. Det er vigtigt at kunne følge spillerne overalt uden, at kønnet sætter en begrænsning.

Bade- og omklædningssituationer:
Omklædningsrummet er spillernes frirum. Trænere af det modsatte køn må naturligvis ikke opholde sig i omklædningsrummet under omklædning og bad, men alle trænere og ledere skal generelt kun opholde sig i omklædningsrummet i forbindelse med taktikmøde, i halvlegen og efter kampen. Dog skal trænere og ledere altid sikre sig, at spillerne er færdige med at klæde om og bade.

Grænser for kropskontakt:
Trænere og ledere skal være opmærksomme på kropskontakten til spillerne. Berøring af skridt og bryster, vil altid være uacceptabelt.

Håndboldsporten handler meget om følelser og oplevelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået sig. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre spillerne.

Omgangstone:
Trænere og ledere skal være bevidste om deres omgangstone med spillerne og derved skabe et trygt og positivt miljø, hvor spillerne trives.

Trænere/lederes evt. samvær med børn og unge:
Trænere og ledere bør ikke bringe sig i situationer, som kan give anledning til misforståelser. Især bør man være opmærksom på situationer, hvor træneren eller lederen er alene med et barn/en ung i andre sammenhænge end i foreningsregi.

Trænere/ledere som rollemodeller:
Trænere skal være bevidste om deres rolle som formidler af håndboldens værdier. Det er vigtigt, at trænere er bevidste om, at han/hun er rollemodel for spillerne.

Indhentelse af oplysninger:
Trænere og ledere af hold med børn/unge under 15 år i SIF Håndbold skal give tilladelse til, at der kan indhentes oplysninger om træneren/lederen i "Det Centrale Kriminalregister". I den forbindelse skal trænere/ledere underskrive en særlig blanket.

Hvis Håndboldudvalget i SIF bliver opmærksom på personer, som ikke følger ovenstående retningslinier, vil det blive behandlet omgående.