Stoholm Idrætsforenings Jubilæumspokal 


Det er Idrætsforeningen, der har indstiftet pokalen, der uddeles efter følgende kriterier:

Pokalen uddeles til en stadig aktiv leder/holdleder/træner/frivillig/medlem, der gør et godt stykke arbejde for SIF, både et par år tilbage, men også på uddelingstidspunktet, og som agter at gøre det fremover.

Pokalen uddeles suverænt af et udvalg valgt af hovedbestyrelsen under SIF. P.t. Karen Jensen, Inger Jakobsen og Gitte Christensen

Indstilling sendes til:
Tonny Sørensen Søndergade, 7850 Stoholm
Inger Jakobsen, Snerlevej 25, 7850 Stoholm
Gitte Graversen, Lånumvej 1, 7850 Stoholm


Følgende har modtaget pokalen siden 1996:
Henning Ryberg, Agnes Jensen, Conny Christiansen, Inge Lise Frandsen, Henning Fynbo Pedersen, Ryan Kristensen, Anton Konradsen, Hanne Toft Væsel, Peter Hansen, Gitte Christensen, Mogens Laursen, Carlo Albertsen, Edith Toft, Tonny Sørensen,Tommy Nielsen, Finn "Rør" Jensen , Allan Vestergaard og Lars Barrett. Nicolas Laigaard – Heidi Dyring – Anders Jakobsen – Anita Skov – Thorkild Larsen - Kurt Jensen