Stoholm IF`s Jubilæumsskrift.

 

Stoholm IF's Jubilæumsskrift.

 

STOHOLM IF  GENNEM 75 ÅR         1921  - 1996.

 

 
Stoholm Idrætsforening er gået ind i det nye år, året er specielt for idrætsforeningen idet 1996 er året hvor Stoholm Idrætsforening kan fejre sit 75 års jubilæum.
Efter så mange år er det altid spændende at se tilbage, når der kigges i de gamle protokoller, kan det konstateres at den første generalforsamling blev afholdt den 19. november 1920, hvor den første bestyrelse blev nedsat.
Bestyrelsen bestod af formand Holster Wogelius, kasserer Tage Wistisen, næstformand Aage Nielsen, P. Klein og H. Mikkelsen suppleant Hyldig Nielsen. Revisorer Mejerist Laursen og Kommis Nielsen.
Det fremgår ikke af referatet at der på dette tidspunkt fandtes love for foreningen. De første baner blev lejet til sæsonen 1921 af vognmand A. Andersen til en årlig leje på 200 kr.
 
Den 15. april 1921 står som stiftelsesdag for Stoholm Idrætsforening, på generalforsamlingen den 17. oktober 1921 blev de første kontingenter  fastsat til 2 kr halvårlig for medlemmer under 18 år medens dem over 19 år betalte 3 kr halvårlig, P. Madsen lovede at fungere som gymnastiklærer.
Som den første formand valgtes V. Rønning og som kassere Jens Chr. Laursen.
 
I maj 1922 anskaffedes 11 trøjer til forening, som skulle anvendes til fodbold og man ville forsøge at opstille et hold til at spille mod Skives 2. hold.
I november startede gymnastik for de ældre, der indmeldtes 17 deltagere som fik Gårdejer Andersen, Stoholmgård som leder.
 
I april 1923 blev det besluttet at optage drenge i idrætsforening mod et halvårlig kontingent på 1 kr. Drengene får tilladelse til at benytte banen til fodbold en gang ugentlig, men må ellers ikke benytte pladsen.
 
1924 er året hvor de første love på tryk findes, foreningens formål er ved idræt af forskellig art at skaffe medlemmerne en sund legemsøvelse.
Alle aktive medlemmer betaler i kontingent 3 kr. halvårlig. Lærlinge dog kun 2 kr. Passive medlemmer betaler mindst 2 kr. årlig i kontingent.
 
Den 5. juli 1925 afholdte foreningen sportsdag i 100 meter løb deltog fra Stoholm Nis Aagaard, i 400 meter løb deltog Villiam Rønning, i 5000 meter deltog Holger Knudsen, længdespring ingen fra Stoholm, Højdespring deltog Villiam Rønning og Otto Jensen, i spydkast deltog Aage Nielsen, i discoskast deltog Aage Nielsen og Viggo Nielsen,i kuglestød Otto Jensen, Viggo Nielsen og Gunnar Kristensen, i cykelløb deltog Ejner Lykke, Egon Sørensen og J. C. Laursen i alle diciplinerne var der konkurrence fra Aarhus, Viborg, Skive, Roslev og Højslev, dagen afsluttedes med offentligt bal.
 
2. påskedag 1926 var der gymnastikopvisning af drenge, piger og karle billetpriserne voksne 75 øre og børn 25 øre, der blev indkøbt 100 stk klubmærker af 1 kr. pr. stk. Der blev givet tilladelse til at føre vand op til sportspladsen.
I november indgik foreningen aftale med gæstgiver Pedersen at betale 100 kr for lys, rengøring og sal til gymnastikken for vinteren 1926/27.
 
I februar 1927 blev der nedsat et gymnastikudvalg bestående af Mar. Kristiansen, Gammelstrup, Gunnar Wagelius, Stoholm og Viggo Sørensen, Troelstrup.
Helmer Jacobsen blev antaget til materialforvalter, med en årlig løn af 25,00 kr. Der blev afholdt sportsdag den 24. juli 1927.
Generalforsamling den 19. april 1928 på Gæstgivergården.
Referat: Formanden aflægger Beretning, hvoraf fremgår, at der har været afholdt Makskebal og Ringridning, regnskabet udviste en Kassebeholdning på 13.88 kr.
Derudover drøftedes Foreningens indmeldelse under Afholdsforeningernes Idrætsforbund.
 
I april 1929 blev kontingentet for passive medlemmer fastsat til 1,00 kr årlig. Der blev afholdt sportsdag den 4. august med deltagelse af Løgstrup, Selde, Hald, Ørum og Vinderup. På generalforsamlingen den 11. oktober fremgår det at foreningen tæller 100 aktive og 97 passive medlemmer. Det vedtages at lade bestyrelsen undersøge forholdene for startning af et boksehold.
 
Efter generalforsamlingen den 1. maj 1930, bliver der nedsat udvalg for de enkelte sportsgrene, fodboldudvalget består af Nicolaj Knudsen, Bjarne Toft og Poul Hess, håndboldudvalget består af Mary Vestergård, Peder Madsen og Karen Wogelius, gymnastikudvalget består af Peder Madsen, Anders Madsen og Mary Vestergård. Foreningen tæller 87 aktive og 195 passive medlemmer.
 
Den 10. april 1931 nedsættes det første akletikudvalg, på Idrætsforeningens fodboldhold for karle spillede Givskov Jensen, Knud Vestergaard, Tønder Thompson, Bjarne Toft, Theodor Stilling, Leo Gundelund, Poul Hess, Anker Madsen, Smed Andersen, Niels Aage Dam (mål) og Harry Mortensen.
 
Den 19. marts 1932 afholdtes gymnastikopvisning entre voksne 50 øre og børn 25 øre. Passivt kontingent nedsættes til 50 øre halvårligt. Fodboldholdet bestod dette år af Henry Nielsen, Burchard Poulsen, Niels Åge Dam, Bjarne Toft, Volmer Carlsen, Villiam Rønning, Poul Hess, Kr. Markussen, Thor Straten, Sv. Iver Jensen (mål) og Ole Kristensen.
 
På bestyrelsesmødet den 17. januar 1933, blev der bevilget 3 kr til istandsættelse af madrasser til gymnastikken. Den 24. september blev der spillet den fodboldkamp om Fjends Pokalen entre voksne 50 øre og børn 15 øre. Til dilettantforestilling den 1. og 3. december vedtages at invitere følgende Ungdoms- og gymnastikforeninger: Laanum, Mønsted, Sparkjær, Daugbjerg, Gammelstrup, Røgind, Tastum, Iglsø, Vroue, Staarup og Kjeldbjerg.
 
Generalforsamling afholdtes på Gæstgivergaarden tirsdag den 6. november 1934. Efter at formanden bød velkommen valgtes entreprenør Nielsen til ordstyrer. Derefter aflagde formand Chr. Jensen beretning hvoraf det fremgår at der har været afholdt salonskydning samt flere bal. Der er ligeledes blevet indlagt vand og opsat rækværk på¨sportspladsen. Bestyrelsen foreslog at forhøje kontingentet fra 2 kr. til 3. kr. halvårligt. Under eventuelt fremkom der forslag om en tiltrængt udvidelse af fodboldbanen. Entreprenøren gav tilbud om at udføre arbejdet for 40 kr. som blev vedtaget.
 
4. juni 1935 besluttede bestyrelsen at bortlodning af en cykel til fordel for en fodboldtræner. Lodsedlernes pris 50 øre. Træningstiderne til fodbold er fra 7-10 og i dette tidsrum skal Sportshuset være åbent for omklædning og bad, som pladsmand antages N.C. Nielsen for en løn af 50,00 kr for et år. Der forhøres hos     J.B.U. om der er mulighed for at få et tilskud til dækning af det underskud foreningen har pådraget sig ved udvidelse og forbedringer af baner.
 
I 1936 havde S.I.F. 45 aktive medlemmer over 16 år og 35 under 16 år. Bestyrelsen bestod af: Formand Bøje Frandsen, næstformand Ernst Laustesen, kassere Niels Aage Dam, Ole Kristensen, Nikolaj Knudsen og Givskov Jensen. Fodboldudvalget: Peder Nielsen, Bjarne Toft og Bøje Frandsen.
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 22. marts 1937. Der vedtages af købmand Henriksen overtager salg af is og andre slikkerier af en pris af 30 kr. Bestyrelsen gav boldudvalget lov til at antage 2 nye spillere fra Sparkjær samt betaler rejseudgifter. Der vedtages at afhænde en bold til Sparkær Idrætsforening for en pris af 10 kr. Efter generalforsamlingen den 2. november 1937 består bestyrelsen af følgende: Formand Aksel Mortensen, Næstfor. Nikolaj Knudsen, Kassere Børge Davidsen, Sekratær Peder Madsen, Bjarne Toft, Niels Aagaard og Aage Johansen.
 
Den 17. juli 1938 afholdtes der sportsfest med følgende program: kl. 9.00 - 10.00 Drengekamp, kl. 10.00 - 11.00 Håndbold, kl. 11.00 - 12.00 Atletik, kl. 12.00 - 13.00 middagspause, kl. 13.00 - 13.30 løb Stoholm rundt, kl. 13.30 - 14.30 B. holds kamp, kl. 14.30 - 16.00 A. holds kamp fra kl. 16.00 Folkefest. Til bortlodning indkøbes følgende gevinster: et kaffestel, klubstol, haveparasol samt et halv dusin knive og gafler.
 
1939 var året hvor S.I.F. vandt sit første kredsmesterskab, følgende stod i avisen dagen efter: I en vanvittig spændende kamp vandt Stoholm i Søndags Kredsmesterskabet. Ved energisk og glimrende spil besejredes det sejrssikre Kjelleruphold med 3 maal mod 2. Målscorene for Stoholm Henry Nielsen 2 og Bjarne Toft 1. Holdet bestod af: Willian Rønning, Niels Aage Dam (mål), Svend Iver Jensen (h.b.), Knud Nielsen (v.b.), Kristian Vodsgaard (h.h.), Ole Kristensen (c.h.), Aage Johansen (v.h.) Henry Nielsen (h.w.) Jens Pedersen (h.i.), Bjarne Toft (c.f.), Arling Drengsgaard (v.i.) og Hans Pedersen (v.w.).
 
På bestyrelsesmøde den 2. januar 1940 besluttedes at antage Kirstine Madsen til vask af trøjer for 75,00 kr, som pladsmand antages Peder Madsen til 60,00 kr, til at holde boldene i orden antages Kristian Vodsgaard af en pris af 1,00 kr pr. måned. Efter generalforsamlingen den 22. april bestod bestyrelsen af: Formand Bjarne Toft, næstformand Nikolaj Knudsen, kassere Karl Aage Esbensen, sekratær Givskov Jensen, Aage Johansen, Buchard Poulsen og Arling Drengsgaard.
 
1941 var et år med mange aktiviteter, der blev afholdt 26 bestyrelsesmøder, 6. klubaftner, 5 baller, 8 lotterispil, Sportsfest, St. hansfest, pokalstævne, foredrag med film, arrangement med Osvald Helmuth, juletræ, nytårsbal.
1941 var året hvor Stoholm IF kunne fejre sit 20 års jubilæum med fest på kroen. Idrætsforeningens mellemrækkehold bestod af: Aage Stokholm(leder), Henry Nielsen, Tage Balling, Aage Nielsen, Poul Schrøder, Poul Hess, Chr  Vodsgaard, Aage Johansen, Villiam Rønning, Jørgen Jensen og Niels Laursen.
 
1942 var et år med mange møder og arrangementer, den 22. maj blev der afholdt extraordinær generalforsamling fordi to af bestyrelsen, Aage Johansen og Buckhardt Poulsen ikke var mødt til bestyrelsesmøderne, efter generalforsamlingen blev bestyrelsen sammensat således: Formand Peder Madsen, næstformand Bjarne Toft, kassere Givskov Jensen, Knud Vestergaard, Henry Nielsen, Niels Laursen og Anker Madsen. Poul Hess var leder af drengeholdet som bestod af: Ivan Christiansen, Børge Mønsted, Knud Bonde Olesen, Knud Rohde Petersen, Tage Thomsen, Toft Bjørnkjær, Ingeman Kristensen, Tommy Nielsen, Johan Klinge, Finn Drengsgård, Kaj Hansen og Karl Olsen.
 
På generalforsamlingen den 19. maj 1943 blev Villiam Rønning udnævnt til æresmedlem. I samarbejde med Husflidsforeningen blev der afholdt bal den 1. maj med musik ved Chr. 
Vaisbæk, Betty Vestergaard og Carl Aage Esbensen. Den 19. maj blev Knud Vestergaard valgt til formand. Den 5. december blev der afholdt et Stoholm Marked, med tombola og mere samt koncert og sketse, til fordel for Idrætshøjskolen i Viborg.
 
Den 17. marts 1944 blev der afholdt koncert med Randers Regimentsmusik med påfølgende bal. Entre til koncerten 2,00 kr. og til ballet 1,50 kr. Der blev igen afholdt Stoholm Marked med 300 gevinster til tombolaen, ligeledes blev der opstillet boder med skydetelt, spåkone, pølsebod, ringkast, lykkehjul, boldkast og pilekast. Det vedtages at købe gevinsterne ved alle byens aktive handlende.
 
I 1945 meldte idrætsforeningen fra til J.B.U.s nødturnering på grund af trafikforhold, men meldte sig til Viborg Oplandsturnering. Den 16. juni blev der spillet en fodboldkamp mod Royal Air Force fra Karup Flyveplads, kampen blev overværet af 1200 tilskuere, resultatet blev en sejer til Stoholm på 3-1. Entre til kampen var frivillig, trods dette gav kampen 763,00 kr i overskud som skulle gå til en ny fane. B-holdet bestod af: Træner Poul Hess, Theodor Stilling, Tage Thomsen, Bjarne Toft, Karl Bonde Olesen, Ole Olsen, H. Jensen, Anker Madsen, Leo Gundelund, Johannes Hansen, Niels Åge Dam og Harry Mortensen.
 
Den 31. januar 1946 nedsattes et udvalg til at indsamle stof til jubilæet om foreningens historie o.l., det blev Poul Hess, Bjarne Toft og Peder Madsen.
Mandag den 15. april blev 25 års jubilæet behørigt fejret, med stor fest på kroen, der var tæt ved 200 gæster. I forbindelse med festen blev den nye fane indviet af Dyrlæge Waaler, Stationsforstander Hjermind og foreningens formand Knud Vestergård. Den siddende bestyrelse i forbindelse med jubilæumsåret bestod af formand Bjarne Toft, næstformand Tønder Thompson, Kassere Givskov Jensen, Jens Nielsen, Anker Madsen, Karl Aage Esbensen.
 
Den 29. januar 1947 besluttede bestyrelsen at indtægterne fra den første turneringskamp skulle gå til en ny kirkeklokke til Stoholm Kirke. Boldudvalget tildelte Evald Korsgård, et par fodboldstøvler, som var udsat af Viborg Dommerklub til den flittigste Ynglinge-spiller. Til såning af frø på fodboldbanen antages Palle Søvsø til en pris af 9,00 kr. pr. kg. frø.
 
Den 17. februar 1948 blev der afholdt koncert med Randers Regimentsmusik med efterfølgende bal. Som træner antages Aage Johansen til en pris af 100,00 kr. Til vask af trøjer antages Agnethe Toft mod en betaling af 150,00 kr. Foreningens medlemstal er 117 børn og 204 voksne. Fodboldholdet bestod af Bjarne Toft, Henry Nielsen, Tage Thomsen, Leif Jensen, Chr. Thomsen, Tommy Nielsen, Evald Korsgård, Tegl Drengsgård, Ivan Kristiansen og Karl Olesen. Som træner for drengene om sommeren aftages Chr. Thomsen.
 
Den 21. april 1949 blev Viborg Amts Gymnastikforenings opvisning afholdt på Stoholm Kro, Stoholm stillede med et Småpigehold med leder Anna Johansen, et drengehold med leder Knud Vestergård og et pigehold med Rene Nielsen. Det nye stadion blev genindviet den 12. juni med tale og fodboldkampe af et par mesterrækkehold. På generalforsamlingen den 18. maj blev Aage Johansen valgt som formand, han ønskede ikke at vær formand, så der blev afholdt ny generalforsamling den 23. maj, hvor Smed Møller Andersen valgtes til ny formand.
 
Den 8. marts 1950 blev der afholdt boksestævne, bokseringen blev lånt i Viborg, entre blev sat til 2,00 kr. for voksne, børn under 14 år ingen adgang, hver vinder fik en præmie til ca 8,00-10,00 kr. Efter generalforsamlingen den 7. november bestod bestyrelsen af følgende: Formand Knud Vestergård, Næstformand Bjarne Toft, Kassere Orla Hansen, Sekretær Carl Aage Esbensen, Chr. Thomsen, Givskov Jensen og Peder Nielsen. Til opkrævning af kontingent antages skomager Hansen til 5% af kontingentet.
 
På bestyrelsesmødet den 20. marts 1951, blev det vedtages ikke at gøre noget ud af 30 års jubilæet. Foreningens medlemstal udgør 67 aktive, 275 passive medlemmer og 83 børn. Den 17. maj blev der nedsat et håndboldudvalg bestående af: Skytte Andersen, Jakob Madsen og Manny Nielsen. Den 8. december blev der afholdt et arrangement med hypnotisøren Jean Felix, for et vederlag på 300,00 kr.
 
På bestyrelsesmødet den 17. januar 1952, blev er forsalg om at optage badminton og overtage den bestående badmintonklub, forslaget blev forkastet med 4 stemmer mod 2. Den 29. januar blev det vedtaget fra d.d. at flytte til Afholdshjemmet med såvel gymnastik, fester og alt andet, p.g.a. de dårlige forhold på kroen. Der blev aftalt med fru Staunsbjerg at betale 20,00 rk. pr. uge for salen til gymnastik og boldtræning. Den 3. maj spillede Stoholm mod Skives mesterrække til stadionindvielse i Hem. Det stod i avisen "Optræk til storkamp i Stoholm" Stoholms lille mesterrække skulle spille mod Hald, Stoholms hold bestod af: N. Olsen, Jørgen Rasmussen, Ivan Kristiansen, Henry Nielsen, Jakob Madsen, Chr. Thomsen, Villy Jensen, Hans Staunsbjerg, Hans Toft, Ejvind Jensen og Bent Esbensen.
 
På møde den 25. august 1953 blev tegninger til nyt klubhus fremlagt. Overslaget udviste en sandsynlig samlet udgift på 13.500,00 kr, byggeriet kan tidligst ske i foråret 1954. Der blev besluttet at købe nye gul og blå stribede trøjer. Efter generalforsamlingen den 18. november er den siddende bestyrelse: Formand Bjarne Toft, næstformand Svend Åge Esbensen, kassere Asker Christensen, sekretær Gerda Herrup, Ivan Christiansen, Henry Nielsen og Sigfred Christensen.
 
Bestyrelsesmøde den 13. april 1954 blev der vedtaget at Rine Thybo måtte sælge is og chokolade på station i sommerhalvåret til en pris af 50,00 kr.  På møde den 3. juni, det vedtages at sætte tråd for enden af stadion, for at skåne haverne i Anlægsgade, samt anskaffelse af en forbindingskasse. Den 31. maj valgtes som formand Svend Herrup.
 
Økonomien i 1955 var ikke for god, derfor blev der den 22. august afholdt et medlemsmøde for at forbedre dette forhold. Chr. Thomsen foreslog at der oprettedes en "Tilskuerklub" hvor der blev betalt et fast månedlig beløb, derudover skulle der betales når holdet vandt eller spillede uafgjort. Der blev også foreslået at alle aktive medlemmer kunne give en vis sum. Til generalforsamlingen den 21. november kunne kasseren meddele at gælden var faldet med 600,00 kr. til 876,50 kr.
 
Efter generalforsamlingen den 29. maj 1956 blev bestyrelsen således: Formand Vagn Christiansen, næstformand Anker Madsen, kassere Rine Thybo, sekretær Ejvind Jensen, Jakob Madsen, Ditlev Hansen og Asger Christensen. Fodbuldudvalget var formand Bjarne Toft, Givskov Jensen, Chr. Thomsen, Henry Nielsen og Anker Madsen, som noget nyt blev der nedsat et fodboldungdomsudvalg med formand Ivan Christiansen, Jakob Madsen og Ejvind Jensen. I september måned startede Palle Søvsø, sammen med nogle af medlemmerne en renovering af fodboldbanen, fremtidige fodboldkampe spilles på skolepladsen.
 
Den 20. og 21. juli 1957 blev der afholdt sommerfest, årets sommerfest blev afholdt for at danne en byggefond til en forsamlingsbygning for Stoholm og omegn. Sommerfesten blev afholdt i samarbejde med Husmoderforeningen, Lystanlægget, Teknisk Skole, Socialdemokratisk Forening, Borger- og Håndvækerforeningen og Idrætsforeningen, der står ingen steder om fonden blev til noget.
 
Den 7. juli 1958 blev der afholdt bal i Aagade, i forbindelse med indvielse af gaden. Poul Hess holder som fodboldtræner ved udgangen af 1958 sæsonen. Efter generalforsamlingen den 20. november var følgende i bestyrelsen: Formand Jakob Madsen, næstformand Børge Nielsen, kassere Rine Thybo, sekretær Kaj Jørgensen, Thomas Andersen, Tage Christensen og Erling Mortensen. Boldudvalget formand Bjarne Toft, Børge Nielsen, Anker Madsen, Henry Nielsen og Jakob Madsen.
 
På møde den 6. maj 1959 blev sommerfesten overdraget til idrætsforeningen fra Borger og Håndværkerforeningen, overskuddet skulle gå til et nyt klubhus, der skulle også søges tipsmidlerne om penge. På generalforsamlingen den 21. maj blev der besluttet at starte et ungdomsudvalg og et håndboldudvalg, til ungdomsudvalget blev valgt: Kaj Jørgensen, Tage Jensen, Nikolaj Larsen og Conny Jensen, til håndboldudvalget blev valgt: formand Tage Knudsen, Laust Christensen, Peder Nymann, Birgit Skov og Annelise Mikkelsen. I fodboldturneringen for drenge fik foreningen to kredsvindere, som blev slået ud i den første unionskamp.
 
For året 1960 blev Emanuel Poulsen, Skive ansat som fodboldtræner, efter ansættelse af træner blev det nødvendig at træne med lys, derfor ansøgte foreningen kommune om kabel og målerskab som blev imødekommet. Det blev godkendt af Lystanlæget at idrætsforeningen måtte udvide stadion og bygge et nyt klubhus. Sommerfesten blev afholdt den 2. og 3. juli, overskuddet skulle gå til idrætsungdommens nye klubhus, som underholdning til sommerfesten havde foreningen fået fat i Blue boys. 1960 var året hvor S.I.F. rykkede op i jyllandsserien på holdet var: Børge Stilling, Ejvind Jensen, Tom Jensen, Henning Karlsen, Hans Toft, Villy Kristensen, Tage Jensen, Erik Bjerregård, Jacob Madsen, John Jensen og Henry Nielsen, Henry har spillet på S.I.F. førstehold i 25 år.
 
Den 15. januar 1961 startede fodboldtræningen med træner G. Holm, som skulle have et månedlig beløb på 125,00 kr plus 120,00 kr til kørsel. Den 30. marts besluttedes at afholde fest på Bangs Hotel, i forbindelse med foreningens 40 års jubilæum den 15. april. Der vil blive serveret sild, tartelet og ostepinde til ca kr. 5,50 pr. kuvert. I forbindelse med jubilæet fik foreningen ny klubdragt af tilskuerklubben, den nye dragt er rent hvide. På bestyrelsesmødet den 15. december blev det besluttet at ansætte Erik Schou som fodboldtræner i året 1962. Den siddende bestyrelse i jubilæumsåret var: Formand Anker Madsen, næstformand Poul Schrøder, kassere Chr. Christensen, sekretær Kaj Jørgensen, Harly Jensen, Gert Henriksen og Tage Jensen.
 
I januar 1962 blev der udarbejdet budget for klubhusbyggeri, dette viste at byggeriet ville beløbe sig til ca. 74.000,00 kr, de fleste af medlemmerne havde tegnet sig til at hjælpe med byggeriet. Fra Viborg Amt blev der bevilget et tilskud til klubhuset på kr. 15.000,00, dette betød at ungdomsklubben måtte benytte klubhuset. Efter generalforsamlingen den 25. november bestod det nye boldudvalg af: Formand Bjarne Toft, Svend Herrup, Ivan Christiansen, Anker Madsen og som nyvalgt Vagn Thybo.
 
I 1963 var der indført byggestop, derfor ansøgte foreningen boligministeriet om dispensation til at bygge klubhuset. Efter generalforsamlingen den 13. juni blev Tage Christensen valgt som formand. På mødet den 25. juli blev Erik Schou ansat som træner for 1964 til et beløb af kr. 7.000,00, såfremt holdet rykkede op i jyllandsserien skulle træneren have yderligere kr. 1.000,00.
 

 

På bestyrelsesmødet den 24. marts 1964, besluttedes at afholde sommerfest den 4.-5. juli, der skulle spilles en fodboldkamp mellem Randers Fragå og et udvalgt Fjendshold, Nykøbing Pigegarde skulle spille og på festpladsen kom Dalgårds Tivoli. Efter generalforsamlingen den 12. juni blev Laust Kristensen valgt til formand.

 

På møde den 10. august blev det bestemt at antage Kaj Stærk som fodboldtræner for 1965, til en pris af 5.500,00 kr. Den 19. oktober blev der holdt møde med Jakob Madsen, som blev antaget til at træne junior og drenge.
 
Ved generalforsamlingen den 17. juni 1965, genopstod håndboldudvalget der blev valgt et udvalg bestående af: Laust Kristensen, Jørgen Gjessing og Peder Nymann. 1965 havde S.I.F. besøg af den hollandske klub Utecht. Uteche besøgte Stoholm med 39 unge mennesker og 2 ledere. Stoholm fodbold rykkede op i danmarksserien holdet bestod af: Træner Kaj Stærk, Vilfred Højgård, Vagn Olesen, Tage Jensen, Søren Pedersen, Ejvind Jensen, Knud Toft, Mogens Andersen, John Jensen, Preben Plougmann, Erik Klinge og Knud Bonde. Efter generalforsamlingen den 25. november bestod bestyrelsen af: Formand Henry Vestergård, næstformand Frede Christensen (nyvalgt), kassere Kar. Christensen, sekretær Peder Nymann, Tage Jensen, Aage Stilling, Knud Toft.
 
På bestyrelsesmøde den 17. januar 1966 blev Edith Schrøder ansat som kantinebestyrer for året 1966. I juni måned blev det nye klubhus indviet, byggeriet af huset havde kostet 70.518,70 kr, i gaver og tilskud havde foreningen modtaget 48.577,39 kr, derudover var det indkøbt inventar til huset, dette betød at foreningen kun kom med en gæld på klubhuset på ca. kr. 25.000,00. I marts måned blev Gammelstrup og Stoholm håndboldafdeling lagt sammen, der blev nedsat et håndboldudvalg bestående af: Laust Christensen, Frede Søndergård, Jørgen Gjessing og Peder Nymann. Mandag den 16. maj 1966 stod i der Skive Folkeblad "Årets fodbolddag i Stoholm" kampen i danmarksserien mellem Stoholm og Skive blev overværet af 2000 mennesker, der var tilskuer rekord i Stoholm, kampen blev vundet af Stoholm med 2 - 0, hvorefter Stoholm indtager 1. pladsen. Den sidste turneringskamp var mod Vejen, ved hjemkomst blev spillerne modtaget med fakkeltog, efter at oprykningen til 3. division var en kendsgerning. På holdet havde i årets løb spillet: Vagn Olsen, Søren Pedersen, Henning Karlsen, Villy Christensen, Mogens Andersen, John Jensen, Preben Plougmann, Finn Johansen, Knud Bonde, Knud Toft, Ejvind Jensen, Erik Klinge, Vilfred Højgård og Tage Jensen. På håndboldsiden blev Serie 2 damer kredsvindere med følgende hold: Træner Frede Christensen, Klara Laustsen, Krista Andersen, Margit Andersen, Karen I. Christensen, Laila Gade, Åse Laustsen, Tove Schrøder, Elan I. Christensen, Jette Christensen og Lise Andersen.
 
Stoholm 3. division startede 1967, med at tabe med 1-5 til AIA, det gik ikke meget bedre i Landspokalen, hvor de tabte 3-2 til Højslev serie 2 hold, men efter nederlaget til Højslev begyndte holdet at vinde. Den 11. juni oplevede Stoholm at komme på tipskuponen, hvor de spillede mod Kolding og fik 1-1. Så når vi frem til den 2. september, hvor Stoholm skulle spille mod Viborg, dette blev en storkamp hvor Stoholm vandt 5-1 og ligger herefter på en 5. plads , kampen blev overværet af ca. 4000, som blev placeret på 60 landbrugsvogne og 4 lastbiler, Stoholm sluttede med at tage 4-2 til Haderslev, men sluttede flot på en 4. plads. Som træner i 1968 fortsætter Kaj Stærk. Efter generalforsamlingen den 15. november blev bestyrelsen nedsat således: Formand Henry Vestergård, næstformand Frede Christensen, kassere Uffe Jensen, sekretær Anker Madsen, Bjarne Toft, Peder Nymann, Bent Christensen, Vilfred Højgård, Knud J. Andersen, Boldudvalget: Formand Vagn Thybo, Henning Carlsen, Henry Nielsen, Frithof Svendsen, Bjarne Toft, Håndboldudvalget: Formand Frede Christensen, Lisie Andersen, Karen Christensen, Aase Laustsen og Peder Nymann.
 
Stoholm 3. division startede 1968 på samme måde som året før, med et nederlag på 3-1 til Vorup, i 1968 kom der nye navne til holdet bla. Mogens Andersen, Søren Døssing (mål), Verner Sørensen, Per Lindhardt, Karl Aage Drengsgaard, Johan Thomsen, Svend Andersen. I maj måned spillede Stoholm på Viborg stadion, hvor Viborg vandt 5-2 kampen blev overværet af 6000. Stoholms forbliven i 3. division blev afgjort ved at Stoholm i den sidste kamp mod Kolding kun tabte 2-1, havde Stoholm ikke lavet det ene mål, var holdet rykket ned. Ved five-a-side blev vinderne af ænderne: Ejvind Jensen, Jens Hviid, Hans P. Vestergaard, Mogens Pedersen og Vilfred Højgård. Kaj Stærk ønskede ikke at fortsætte som træner, ny træner for 1969 blev antaget Gunnar Simonsen. Lørdag den 24. august blev Stoholms nuværende stadion indviet, den første kamp der blev spillet var mod AIA som Stoholm vandt 3-1. På drengeholdet i fodbold spillede: John Christensen, Bent Mortensen, Lars Kjærgaard, Poul Haderup, Per Jensen, Erik Nielsen, Jørgen Christensen, Arne Knudsen, Lars Toft Sørensen, Esben Vestergård og Finn Christensen.
 
På generalforsamlingen den 25. februar 1969, blev foreningens love ændret, dette betød at der fremover afholdes generalforsamling en gang om året, hvor der tidligere var afholdt generalforsamling to gange årlig. Fodboldholdet i 3-division startede den 30. marts med at vinde over Odense 2-1, den 28. april mod Nyborg hvor resultatet blev 1-1, der kom ikke point igen før den 12. oktober hvor der blev spillet 0-0 mod Nyborg, dette betød at Stoholm sluttede sidst med 4 point og måtte rykke ned i Danmarksserien. Følgende navne spillede i året: Preben Plougmann, Søren Døssing, Vilfred Højgaard, Frede Skovsted, Knud Toft, Ejvind Jensen, Ole Rask, Mogens Andersen, Kent Hartmann, Erik Klinge, Knud Bonde, Johan Thomsen, Jørgen Klinge, Svend Andersen, Anton Bæk, Bjarne Toft, Finn Johansen, Steen Norup, Hans P. Johansen, Frede Jacobsen. Der var dog lyspunkter i fodboldafdelingen Serie 4 holdet rykkede op.
I juni måned blev der spillet håndboldkamp mellem veteranerne og serie 3 holdet, de unge vandt 12-8, for veteranerne spillede: Peder Nymann, Laust Christensen, Gunnar Grønning, Jørn Gjesing, Svend Jensen, Frede Christensen, Erik Jensen, Jakob Madsen, Kaj B. Christensen og Knud Feldbæk, for serie 3 spillede: Hans J. Bundgård, Evald Jakobsen, Søren Jensen, Hans J. Madsen, Erling Klausen, Søren Sørensen, Jørgen Adamsen, Villy Mikkelsen og Jørn Madsen. 1969 var første år hvor håndbolden fik et hold tilmeldt J.H.F, damerne var tilmeldt i Serie 2, ved udgangen af året var Stoholm placeret som nummer to.
 
På generalforsamlingen den 8. januar 1970 oplyste formanden at Gunnar Simonsen var antaget som træner for året, som hjælpetræner er antaget Henning Karlsen, til at passe kantine er antaget Linda Karlsen. Efter generalforsamlingen blev bestyrelsen som følger: Formand Uffe Jensen, næstformand Frede Christensen, kassere Chr. Christensen, sekretær Erling Jessen, Håkon Skov, Kaj Mønsted, Erling Pedersen, Poul Schrøder, Villy Mikkelsen, til boldudvalget Vagn Thybo, Henning Carlsen, Børge Nielsen, Erling Pedersen, Bjarne Toft, fodboldungdom Henry Vestergård, Holger Kristensen, Niels M. Nielsen, Orla Thomsen, Jørn Madsen, til håndboldudvalget Frede Christensen, Peder Nymann, Agnes Mogensen, Henny Lund, Hans J. Madsen. Håndbolden var på vej frem, til sommerturnering blev der tilmeldt 1 hold i følgende rækker, Drengepuslinge, Drenge, Dameynglinge, Serie 3 damer, Serie 1 damer, Oldgirls, i følgende rækker blev er tilmeldt 2 hold, Serie 3 herre, Småpiger, Damejunior ialt 12 hold. Stoholms herre i håndbold blev forstærket med Viborgs 3. divisions-spiller Jens Jørgen Jensen (Sjønne). Danmarksserien i fodbold fik en god start på året, hvor de var i toppen af serien, sidst i juni måned skrev Skive Folkeblad "Er Stoholm på vej tilbage til en plads i 3. division?", derefter gik det ikke så godt, sidst i august var holdet på en 6. plads, ved sejre i de to sidste turneringskampe kom Stoholm fri at nedrykningen. Ved afslutningsfesten blev fiduspræmier uddelt til Svend Andersen, Erik Klinge, Ryan Pedersen, Leif Eskerod og Leif Larsen.
 
Lørdag den 17. april 1971 blev Stoholm IF´s 50 års jubilæum fejret på behørig vis. Der blev afholdt reception i klubhuset og om aftenen deltog 150 personer ved festen på kroen, i forbindelse med festen blev Bjarne Toft udnævnt til æresmedlem, og den nyindstiftede Peder Madsens mindepokal, blev uddelt til Chr. Christensen. Omkring serie 1 damer sluttede 1970-71 med en flot placering som nummer tre, de havde ellers ligget til oprykning, indtil de sidste kampe, på holdet var: Grethe Jepsen, Åse Refsgård, Lisbeth Sørensen, Karen Marie Clausen, Henny Pedersen, Henny Lund, Merethe Sørensen, Elly Mørk og Agnes Mogensen. Den 4. juli blev Erik Skov antaget som fodboldtræner for 1972. Der blev opsat lysanlæg til en pris af kr 35.899,85, der kom et tilskud fra tipsmidlerne på kr. 6.500,00. Danmarksserieholdet i fodbold var præget at stor afgang af spillere, dette betød at holdet rykkede ned i jyllandsserien, der var mange nye navne på holdet bl.a. Fin Jensen (mål), Aage Stilling, Børge Würtz, Carsten Christensen, Gustav Jensen, Mogens Sørensen, Jens Ole Laursen, Knud Vestergård (mål), Hans Erik Nielsen.
Ved afslutningsfesten blev fiduspokalerne uddelt til:Knud Toft, Verner Sørensen, Ryan Pedersen og Erling Pedersen.
S.I.F. indledte samarbede med den hollanske klub Laren FC. Laren var på besøg i Stoholm i påsken.
 
Sommerfesten i 1972 blev holdt fra den 30. juni til den 2. juli, festpladsen var for enden af Vestergade, til optoget deltog Vennesla musikkoprs fra Norge, til underholdning var Solveig og Richardt, der var faldskærmsudspring, fodboldkampe og meget mere. I håndbold blev Old-girls holdet amtsmestre på holdet var: Britta Pedersen, Inger Henriksen, Hanne Haahr, Gudrun Jessen, Inga Sørensen, Irma Kjær, Birgit Jensen og Nina Christensen som holdleder Frede Christensen. Efter afholdelse af generalforsamling den 23. november blev bestyrelsen sammensat således: Formand Frede Christensen, næstformand Holger Kristensen, kassere Chr. Christensen, sekretær Håkon Skov, Frede Jacobsen, Søren Andersen, Bjarne Toft.
Boldudvalget: Vagn Thybo, Børge Nielsen, Erling Pedersen, Villy Christensen, Uffe Jensen, Fodboldungdom: Henry Vestergård, Verner Johannesen, Frank Juhl, Chr. Thomsen, Leif Larsen. Håndboldudvalget: Frede Christensen, Elly Mørk, Peder Nymann, Søren Sørensen, Erik Nielsen. Som fodboldtræner for 1973 ansættes Henning Nielsen.
 
Lørdag den 13. januar 1973 startede fodboldtræningen med træner Henning Nielsen der var mødt 27 mand. Torsdag den 5. juli gik starten på haldbyggeriet, på idrætsforeningens generalforsamling efterlyste Erik Hjort frivillig arbejdskraft til hallen. Til fodboldtræner for 1974 blev antaget Ejner Andersen. Efter jyllandsserie lørdag den 3. november, hvor holdet vandt 2-0 over Nibe, blev der skrevet i avisen:
Finn Jensen stod op af sygesengen og blev manden bag Stoholms sejr over Nibe og sikrede fortsat deltagelse i jyllandsserien. Ved generalforsamlingen den 6. december blev Ole Hansens mindepokal uddelt til Ryan Pedersen. Som ny kassere valgtes Hans Jørgen Andersen, det nye håndboldudvalg består af: Frede Christensen, Agnes Jensen, Leif Andersen, Peder Nymann, Erik Nielsen, Dorit Bro og Jens Jørgen Jensen.
 
I april 1974 blev håndboldholdet i Serie 2 damer Nordjydske mestre og skulle spille om DM på holdet var Grethe Drengsgaard, Eva Plougmann, Elly Mørk, Karen Marie Clausen, Henny Skindberg, Lisbeth Sørensen, Åse Refsgård, Kirsten Marcussen, Lis Kjærgård, Bente Pedersen, holdleder Frede Christensen, træner Jens Jørgen Jensen. På jyllandsserieholdet i fodbold var der mange nye navne på holdet derimellem: Jens Aage Lindberg, Ove Thejls, Mogens Petersen, Knud Kristiansen, Kaj Madsen, Lars Højrup Johansen, Egon Christensen, Tommy Jespersen, Keld Olesen, Verner Sørensen, de nye spillere kunne desværre ikke forhindre at holdet rykkede en tak ned og skal spille i Serie 1 i 1975. Den 1. oktober blev Fjends-Hallen taget i brug, damernes første kamp blev vundet med 11-0 over Hadsund. Ved afslutningsfesten i november for fodboldungdom blev fiduspokalerne uddelt til: Lars Korsgård, Tommy Nielsen, Hans Gundelund, Allan Thomsen, Hans Jørgen Vestergård, Jørgen Christensen, Jan Buus Nielsen og træner Frank Juul fik en erindringsgave. Ved generalforsamlingen den 2. december, var der ikke enighed om hvorledes håndboldafdelingen skulle vælges, det blev enighed om at indkalde håndboldspillerne som valgte følgende til håndboldudvalget: Formand Bent Bro, kassere Agnes Jensen, Sekretær Bent Henriksen,  Jens Jørgen Jensen, Ingelise Mikkelsen, Peter Fly Hansen, Søren Christensen.
 
Den 7. januar 1975 blev den første landskamp spillet i Fjends-hallen, kampen var en herreungdomslandskamp mellem Vesttyskland og Danmark, der var mødt 800 til landskampen. I februar blev der ansat en håndboldtræner til herre- og dameholdene, det blev Henning Sørensen fra Skive, som starter træningen til august. I marts måned blev der lavet en aftale med Lånum IF, om at lave et fælles fodboldhold i årgangen drenge. I påsken havde Stoholm fodboldafdeling,for 5 år i træk arrangeret en tur til Laren i Holland, der deltog et herrejunior, et herreynglinge og et hold seniordamer. I juni måned blev Kaj stærk antaget som fodboldtræner for 1976. I forbindelse med sommerfesten i juni, blev det gamle 3. div hold samlet og spillede en opvisningskamp mod Viborgs gamle 3. div hold. Håndboldafdelingen havde for første gang et drengehold i sommerturneringen, de lagde flot ud og blev amtsmestre på holdet var: Henrik Buus Nielsen, Kennet Bjerregård, Fin Jensen (rør), Jesper Skjold Pedersen, Ulrik Hald, Rene Karlsen, Martin Mortensen, Svend Aage Kjær, Jacob Flarup, Tonny Karlsen, Søren Feldbæk, Flemming Olesen, Niels Martin Sørensen, Torben Jensen, træner Bent Henriksen.
 
Den 17. januar 1976 startede træningen i fodboldafdelingen med træner Kaj Stærk, der var mødt 36 spillere hvoraf der var kommet fire fra Skive. Den 6. marts blev der arrangeret landskamparrangement i Fjends-hallen, som forkamp spillede et kombineret Fjends/Skive hold mod et udvalgt Sallinghold, som blev vundet at Sallingholdet med 19-18, derefter spilledes en U-landskamp mellem Danmark og Frankrig, hvor Danmark vandt 22-16 på det Danske hold var bl.a. Morten Stig Christensen, Carsten Haurum, Michael Kold og Keld Nielsen. Serie 1 holdet i fodbold lagde efter 8 kampe på en førsteplads, men sluttede året med en placering midt i rækken. Som noget nyt blev der den 19. september, arrangeret et præsentationsstævne i håndbold, hvor alle klubbens hold fra junior og opefter spillede en kamp. Ligeledes gik starten på julestævne i håndbold, som blev lavet i samarbejde med Lånum og Mønsted, ialt blev der spillet håndbold i 36 timer.
 
Der blev afholdt generalforsamling den 27. januar 1977 følgende  kom i bestyrelsen: Formand Frede Christensen, næstformand Tage Madsen, kassere Erik Vroue, sekretær Bent Henriksen, Lars Laugesen, Svend N. Svendsen, Børge Schøder, Svend Larsen, Svend Pallesen. Boldudvalget: Formand Vagn Thybo, næstformand Aage Stilling, sekretær Erling Pedersen, Svend Pallesen, Jørgen Jakobsen. Fodboldungdom: Formand Allan Vestergård, næstformand Hans Olesen, kassere Svend Larsen, sekretær Henning Jensen, Ivan Christiansen. Håndboldudvalget: Formand Bent Henriksen, næstformand Svend N. Svendsen, kassere Agnes Jensen, sekretær Henning Ryberg, Henning Kirkegård, Lars Sørensen, Per Jensen. Håndbolddamerne i kvalifikationsrækken sluttede turneringen i marts måned, hvor de endte med en femte plads. By og Sportsfsesten fra den 13. til den 19. juni, fra mandag til torsdag blev der spillet fodbold- og håndboldkampe, om fredagen var der loppemarked, lørdag og søndag var bl.a. underholdning af Flemming Krøll, børnedyrskue, ridebanespringning og det hele sluttede med et flot festfyrværkeri, overskudet fra sommerfesten var ca. 8.000,00 kr. Fodboldafdelingen arrangerede det første fodboldstævne i Fjends-hallen den 19 og 20 november, hvor der deltog 74 hold.
 
Den 12. januar 1978 blev der afholdt stormøde i håndbold, afdelingen var vokset siden hallen var kommet, der var 150 ungdomsspillere fordelt på 16 hold og seks seniorhold i Stoholm, der blev nedsat et ungdomsudvalg for at lette på arbejdsbyrden i håndboldudvalget. Serie 1 holdet i fodbold spillede gode og knap så gode kampe i året, holdet sluttede turneringen med en placering som nummer fem, på holdet spillede: Svend Andersen, Egon Christensen, Leif Mortensen, Lars Laugesen, Hans P Johansen, Åge Tinghøj, John Christensen, Prenen Mouritsen, Lars Johansen, Fin Jensen (mål), Lief Madsen, Søren Bøvling, Carsten Christiansen, Henry Davidsen, Kjeld Olesen, Flemming Thjellesen. I forbindelse med sommerfesten, blev der som noget nyt, startet Stoholm Medalje-march med to ruter en på 12,5 km og en på 25 km. Den 25-26. november blev der afholdt indendørs fodboldstævne i Fjendshallen, der blev ialt spillet 220 kampe ved det veltilrettelagte stævne.
 

 

Den 11. februar 1979 blev der arrangeret dobbelt håndboldlandskamp for damer, først spillede U-landsholdet og derefter A-landsholdet, begge kampe mod Norge, kampene havde samlet 800 tilskuere, som fik en god håndboldoplevelse. Sommerfesten løb af stablen den 14-17. juni, der var bl.a. revy som blev overværet af 250 Stoholm-borgere, FDF havde spidstegt gris, Musikkorpset var det norske orkester Nanset Ungdomskorps, som var indkvarteret privat, Stoholm Marchen havde et rekord stor deltagelse 805 marcherede på de tre ruter, festen gav et stort overskud på 29.000,00 kr. Som træner for senior i fodbold for 1980 blev Gunnar Simonsen, han havde tidligere trænet Stoholm i 1969. I oktober måned startede Stoholm IF´s klubblad, den første redaktion bestod af: Bent Henriksen, Mogens Nielsen, Henning Ryberg, Hans Jørgen Vestergård og Per Jensen. I forbindelse med foreningens afslutningsfest fik Vagn Thybo hædret med JBU´s sølvnål efter 15 års arbejde for foreningen.

 

 
Fredag den 15. februar 1980 blev der afholdt fodboldstævne i Fjendshallen, der blev afviklet 40 kampe på en aften, der var deltagelse af Sparkær, Mønsted og Stoholm. I maj måned fremlagde foreningen ønsker om fremtidige baner i Stoholm, der skulle placeres fodbold-, håndbold- og tennisbaner bag bebyggelsen på Ågade. Rent sportslig blev det et år på det jævne, håndbolddamerne klarede at blive i serie 1, men fodboldholdet måtte en tur ned i serie 2. I forbindelse med foreningens afslutningsfest blev Peder Madsens mindepokal uddelt for sidste gang, pokalen gik til Edith Toft som i løbet af de sidste år har startet en atletikafdeling der nu har 60 medlemmer.
 
1981 året hvor Stoholm Idrætsforening kunne fejre 60 års jubilæum, dette skete den 15. april med reception i klubhuset fra kl. 1600 - 18.00, hvor der kom ca 130 mennesker for at lykønske klubben, der blev ligeledes afholdt jubilæumsfest på Stoholm Kro med fuldt hus. Foreningen er nu opdelt i 3 afdelinger, atletikafdelingen med 60 aktive i alderen 10-17 år, fodboldafdeling med et senior og et ungdomsudvalg, medlemmerne fordelt med 60 senior- og 60 ungdomsspillere og på kvindesiden 15 spillere, håndboldafdelingen bestående af 185 i ungdomsrækkerne og 65 i seniorrækkerne. I jubilæumsåret sad følgende i hovedbestyrelsen: Formand Frede Christensen, næstformand Tage Madsen, kassere Henry Vestergård, sekretær Bent Henriksen, Hans P. Vestergård, Bent Kristensen, Peder Nymann, Henning Ryberg, Niels Jespersen, Fodbold senior: Formand Vagn Thybo, næstformand Tage Madsen, kassere Henry Vestergård, Erling Pedersen, Orla Klausen, Henning Karlsen. Fodboldungdom: Formand Allan Vestergård, næstformand Jørgen Kristensen, kassere Niels Jespersen, sekretær Dorthe Köser, Allan Andersen, Johan B. Christensen, Håndbold: Formand Mogens Nielsen, næstformand Henning Pedersen, kassere Henning Ryberg, sekretær Anne M. Gregersen, Bent Henriksen, Jonna Andersen, Henny Østergård, Hans P. Nørgård, Grethe T. Andersen, Birthe Nielsen, Eilif Poulsen. Atletik: Edith og Poul Toft.
 
På generalforsamlingen den 3. februar 1982 diskuteredes foreningens dårlige økonomi 1981 regnskabet gav et underskud på knap 20.000 kr, dette betød at bestyrelsen havde personlig garanteret for et lån. Ved udgangen af 1982 havde bestyrelsen fået rettet på tingene, således at foreningens underskud kun blev 4.500,00 kr, en af grundene var at sommerfesten havde givet et overskud på 34.000,00 kr. Som noget nyt blev der søndagen før sommerfesten afholdt
Torve og Marchdag, det blev et godt arrangement med mange deltagere. Junior B holdet i fodbold sluttede sæsonen med at blive kredsvindere på holdet var: Karsten Højgård, Jan Larsen, Kenneth Bjerregård, Jacob Flarup, Finn Stilling, Tonni Sørensen, Thomas Bro, Erik Vind, Jan Pedersen, Michael Hansen, Erik Corneliussen, Johnny Svendsen, Jørgen Dissing, Henrik Nielsen, træner Allan Vestergård. Serie 5 holdet rykkede op i serie 4.
 
1983 blev et godt år for atletikken, Stoholms piger rykkede op i 2. division, pigerne der var med var: Pia Jensen, Lene Jensen, Mette Toft, Yvonne Jepsen, Anette Kofoed, Bettina Foldbjerg, Lene Andersen, Susanne Koustrup, Helle Rasmussen, Rikke Rask, Mette Damm, Hanne Toft, træner Edith Toft. I juni måned blev der afsat 450.000,00 kr på det kommunale budget for 1984, pengene var til en rundbane ved Fjendshallen. I forbindelse med sommerfesten fik foreningen besøg af Nanset Musikungsomskorps fra Norge, orkestret havde tidligere været i Stoholm, sidste gang var i 1979. Håndboldafdelingens drenge lilleputhold blev Jydsk håndbold-mestre på holdet var: Kenneth Bro, Klaus Johansen, Torben Lang, Anders Sørensen, Kasper Jensen, Ulrik Fly Christensen, Frederik Rask, Gert Andersen, Peter Jensen, Kasper Pedersen, Jan Bay, træner Bent Bro, holdleder Karen Jensen. Fjends Julecup havde vokseværk, i juledagene deltog 88 hold der spillede håndbold i 80 timer.
 
Søndag den 1. april 1984 fik håndbolden tre kredsvindere i JHF turneringen, det var Drenge lilleput, Damejunior og Serie 4 damer. Efter afholdelse af Jydske Mesterskaber i atletik kunne foreningen konstatere at Stoholm var den klub der vandt flest medaljer ialt tre Guld, en Sølv og en bronze, vinderne af guldmedaljerne blev Mette Dam i 400 meter og 800 meter løb, Hanne Toft vandt guld i spydkast. Ved de danske mesterskaber for ungdom i august måned, fik Stoholm fire medaljer Mette Dam fik guld i 400 meter løb, Hanne Toft fik sølv i spydkast, Mette Rask fik sølv i højdespring og den sidste medalje tog Hanne Toft i kuglestød. Lilleputdrenge blev Danske Mestre i DDGU turneringen på holdet var: Kasper Jensen, Kasper Pedersen, Torben Lang, Thomas Flarup, Thomas Mikkelsen, Palle Jensen, Per Pallesen, Lasse Fihl, Frederik Rask, træner Holger Pedersen. For første gang blev der arrangeret Birkesøløb, der deltog ialt 154 løbere. Idrætsfonden  blev startet ved at låne 1000 kr fra forskellige, foreningen forventede en fond på ca 300.000,00 kr, men ved afslutning at tegningsperioden var fonden nået op på 83.000,00 kr. Fodboldafdelingen har antaget Bent Davidsen, som seniortræner for 1985.
 
Ved generalforsamlingen den 7. februar 1985, måtte foreningen tage afsked med Frede Christensen, han havde været i bestyrelsen i 20 år, i den periode var han formand i 13 år, som ny formand valgtes Mogens Hansen. På generalforsamlingen blev Vagn Thybo udnævnt til æresmedlem og Chr. Christensen´s mindepokal blev uddelt til Frede Christensen. Ved afslutningen af vinterturneringen i håndbold blev drenge lilleput, drenge puslinge og pigerne puljevindere i JHF-turneringen. I juni måned blev sommerfesten afholdt, revyen gik over alt forventning ialt 1000 personer mødte op alene til revyen, udover revyen var der bl.a. Fagenes fest, modelflyveopvisning, ringridning på hest og cykel, falskærmsudspring. Efter en sommerfest med et flot program gav overskudet kun 810,00 kr, ikke meget for alt arbejdet i en hel uge. Den 22. september blev Birkesøløbet afholdt for anden gang, på trods af et fugtigt vejr var der 120 løbere på ruten. I oktober spillede Stoholms serie 4 hold i fodbold mod Ulbjerg om oprykningen, kampen blev tabt med 2-1, men Ulbjerg havde brugt en ulovlig spiller, dette betød at Stoholm fra næste sæson spiller i serie 3.
I april måned 1986 kom foreningens håndboldafdeling flot ud af JHF-turneringen, det blev til tre kredsvindere pigelilleput, drengepuslinge og drenge. Atletikafdelingen fik mulighed for at sende 8 piger og 1 leder til Portugal, dette betød at der skulle samles en masse penge sammen, der blev samlet ind ved handlende, virksomheder, kommunen og forældrene og det lykkedes, deltagerne på turen var: Edith Toft, Christine Flarup, Jette Busch, Mette Damm, Lise Johansen, Susanne Lund Nielsen, Kirsten Mathiasen, Linette Laustsen og Rikke Rask. 1986 var året hvor foreningen havde et sammenstød med kroen, om levering af mad til halfesten, foreningens princip var at der skulle støtte lokalt, men ikke for enhver pris. Sommerfesten i juni måned blev lagt helt om, festpladsen var flyttet til Møllen, der blev lavet eget tivoli og på trods af VM i Mexico som konkurrent, gav sommerfesten et overskud på 4.500,00 kr. Som fodboldtræner for 1987 blev antaget Leif Mortensen, han havde på et tidligere tidspunkt været aktiv medlem af foreningen. Den første sponsoraftale på benzin blev indgået med Brugsen, aftalen var at foreningen skulle have fem øre pr. solgt liter i perioden fra 1. april til 1. oktober, aftalen gav foreningen godt 5.000,00 kr, efter uddeler Kaj Rusbjergs udsagn en aftale som kom begge parter tilgode.
 
På generalforsamlingen den torsdag den 26. februar 1987 fik foreningen ny formand, Mogens Hansen takkede af og ny formand blev Juhl Hørlyck. Mindepokalerne blev uddelt, Bjarne Tofts blev uddelt til Vagn Thybo, der havde virket i klubben i 25 år, Chr. Christensens mindepokal blev uddelt til Edith Toft.  Håndboldafdelingens drengemestre blev nummer to i jylland, drengepuslinge fik maksimumpoint i deres pulje, smådrengene blev Danske mestre i DDGU turneringen, håndbolden er stærk på drengesiden. Sommerturneringen i håndbold sluttede med to hold som landsmestre, det ene hold var drengeholdet med: Torben Lang, Anders Sørensen, Kenneth Bro, Anders Toft, Søren Stilling, Tommy Søndergård, Kasper Pedersen, Thomas Flarup, Jan Bay, Jakob Damm, Peter Jensen, træner Bent Bro, holdleder Holger Pedersen, småpigeholdet var: Kirstine Risager, Jannie Vestergård, Rikke Bro, Mette Jensen, Betina Mikkelsen, Alice Jensen, Line Frandsen, Mette Fårbæk, Lone Gade, Lise Toft, træner Doris Bro, holdleder Ingerlise Mikkelsen.
 
Søndag den 20. marts 1988 var sidste spillerunde i JHF-turneringen, efter kampene var spillet havde håndbolden opnået at vinde seks rækker, de vindende hold var Pigelilleput, Pigepuslinge, Drengelilleput, Drengepuslinge, Drengemester og Serie 4 herre, ligeledes i DDGU-turneringen havde Stoholm 10 ungdomshold, de fem hold tog til landsmesterskabet, de fire af holdene blev landsmestre: Minipiger, Minidrenge, småpiger og drenge, drengepuslinge opnåede en placering som nummer tre. Idrætsforeningen indgik sponsoraftaler med pengeinstitutterne, for håndbold var det Sparekassen Fjends og for fodbold var det Sparbank Vest. Den 25. september blev Birkesøløbet afviklet med 150 deltagere. Håndbolden fik sit første divisionshold det blev i rækken herrejunior også kaldet Bents drenge. Den 1. november havde foreningen fornemt besøg i Stoholm Idrætscenter, det russiske mesterhold SKA Minsk spillede mod Skive fH, kampen blev overværet af 450 personer. Som noget nyt fik Stoholm Idrætsforening sin egen julekalender, som blev solgt med et overskud til foreningen.
 
Torsdag den 2. marts 1989 skiftede foreningen formand, Jul Hørlyck takkede af efter to år, som ny formand valgtes Ryan Kristensen. Følgende bestyrelser blev valgt: Hovdbestyrelsen formand Ryan Kristensen, kasserer Henning Ryberg, næstformand Lars Johansen, sekretær Karen Jensen, Orla Klausen, Inga Pallesen, Edith Toft. Fodboldudvalget formand Orla Klausen, kasserer Peder Dåsbjerg, næstformand Bjarne Andersen, sekretær Anders Brands, Susanne Johannesen, Egon Jensen, Per Kristensen. Håndboldudvalg formand Inga Pallesen, næstformand Thorkild Larsen, kasserer Agnes Jensen, sekretær Inge Nielsen, Tom Sunesen, Jens J. Jensen, Flemming Pedersen, Tonny Sørensen, Ole Sørensen. Atletik formand og kassere Edith Toft, næstformand Søren Rask, Mette Damm, Ilse Overgård, Claus Have. Traditionen tro blev årets idrætsleder i Fjends Kommune hædret på Sparekassen Fjends årlige garantmøde, og prisen gik endnu engang til en idrætsleder, som uden forbehold altid har gjort et godt stykke ungdomsarbejde nemlig håndboldtræner Bent Bro fra Stoholm.
 
Onsdag den 18. februar 1990 blev der arrangeret en opvisningskamp, hvor Viborgs damedivision mødt Stoholms herrejuniordivision, overskuddet fra kampen blev brugt som tilskud til VM-turen til Israel. Herrejunior sluttede turneringen kun overgået af GOG, holdet havde kun sat syv point til. De øvrige hold havde ligeledes klaret sig godt, pigepuslinge blev puljevinder i JHF og amtsmestre i DDGU, Serie tre herre rykkede op i serie 2, herreynglinge og drengepuslinge blev kredsmestre. Til den nye sæson kvalificerede ynglingeholdet sig til at deltage på divisionsplan. Håndboldafdelingen forlængede sponsoraftalen med Sparekassen Fjends for en ny 2-årig aftale. Fodboldafdelingen havde fornemt besøg de to 1. divisionsklubber Ikast og AAB mødtes den 7. juni til en opvisningskamp. Fodbolden sluttede turneringen med oprykning af to seniorhold, førsteholdet rykkede op i serie 4 og serie 6 rykkede ligeledes op. I august måned fik Stoholm i samarbejde med Sparkær og Mønsted, tildelt DDGUs landsstævne, der deltog 700 håndboldspillere hvor der var mange gode kampe, der blev ligeledes et flot overskud til foreningen.
 
Ved generalforsamlingen den 26. februar 1991 blev to personer hædret, den ene var Henning Karlsen der modtog JBU's sølvnål og den anden var Bent Bro som fik Bjarne Tofts mindepokal. I forbindelse med generalforsamlingen blev det besluttet ikke at fejre foreningens 70 års jubilæum. Ved slutningen af håndboldturneringen i JHF blev Stoholms placeringer følgende: Serie 2 herre nr. 6, Serie 3 herre nr. 6, Herreynglingedivision nr. 4, Damejunior mester nr. 5, Herrejunior mester nr. 2, Pigemester endte tredie sidst, Drenge lilleput vandt deres pulje og blev ligeledes kredsvindere. Fodboldafdelingen forlænger kontrakten med træner Kurt Larsen med et år. Atletikafdelingen mistede en træner, Edith Toft trækker sig tilbage efter 13 års atletik-arbejde. Den 21. november blev der afholdt afslutningsfest for alle ungdomshold i fodboldafdelingen, der blev uddelt gaver til trænere og spillere, der var underholdning af en tryllekunstner. Stoholms herreynglingedivision sluttede året med en placering som nummer tre, efter GOG og Vrold/Skanderborg.
 
Stoholm håndbold fik en forrygende flot afslutning på vinteren i marts 1992 kunne der gøres status for vinteren, i VAG turneringen blev det til 3 amtsmestre det var damejunior, minidrenge og smådrenge, damejunior blev ligeledes landsmestre. i JHF turneringen blev det til oprykning for serie 4 herre, drengepuslinge og drengelilleput blev kredsmestre. Håndbolden lavede ny sponsoraftale med Sparekassen Fjends for et år mere. Stoholms herre i fodbold vandt Fjends Cup 92, som blev spillet i Sparkær. Ved afslutning af fodboldturneringen vandt serie 4 og spiller næste år i serie 3. Den 30 oktober var atletikafdelingen arrangør af Rend og Hop lege, vinderen gik videre til landsfinalestævnet. Ved DM i atletik fik Stoholm en guld, dette var Anja Smollerup som vandt i spydkast. Der blev dannet en Y-gruppe i forbindelsen med ynglingedivisonen, gruppen var nedsat for at skaffe penge til kørsel, stævner og træningslejre, der blev bla. afholdt auktion ved klubhuset.
 
Mandag den 8. februar 1993 blev der spillet landskamp i Stoholm, det var lykkedes at få en kamp mellem Rumæniens A-landshold mod Danmarks U-landshold, på det danske hold var en tidligere Stoholm spiller Anders Sørensen, kampen endte 25-22 til Rumænien. Serie 1 holdt i håndbold rykkede op i jyllandsserien på holdet var: Jesper Pedersen (træner), Frank Christensen, Henrik Knudsen, Henrik Baadsgaard, Per Klausen, Anders Andersen, Peter Jensen, Kasper Pedersen, Michael Vestergaard, Karsten Nielsen, Tom Sunesen, holdleder Aage Stilling. I DDGU turneringen vandt smådrengene deres pulje og den 4. april landsmestre. Foreningen fik i marts måned en Dansk mester, det var Alf Søe-Knudsen som vandt DM-guld i højdespring med en personlig rekord på 1,71 m. Serie 3 holdet i fodbold klarede sig flot i første halvdel af turneringen og lagde til en oprykning, men så gik det ned ad bakken og det endte med en nedrykning. Jyllandsserieholdet i håndbold fik en flot start på turneringen og efter den sidste kamp før jul, lagde holdet på en førsteplads, til den nye sæson er der antaget ny træner, det blev Flemming Bruun som afløser Jesper Astrup.
 
Stoholm håndboldafdeling sluttede sæsonen i marts 1994, ved afslutning af turneringen havde mange af holdene klaret sig flot, første holdet  havde som nyoprykkere gået direkte igennem og skal i næste sæson spille i Danmarksserien, ligeledes i Landspokalturneringen var de kommet langt, men eventyret sluttede med en flok spillet kamp mod Kolding, som blev tabt med 25-36, der var ligeledes gode placeringer til de øvrige hold. Håndboldafdelingen var igen værter, hvor et landshold var med, det Sydkoreanske A-landshold spillede en kamp mod Vadums 2. div. hold, Koreanerne viste turbo-håndbold i højste gear, på Vadums hold spille den tidligere Stoholm spiller Tommy Søndergård. Fodbolden er igen på vej opad, det blev til et kort besøg i serie 4, holdet er tilbage i Serie 3 holdet bestod af: Frio Christensen, Jan Olsen, Svend Aage Kjær, Per Gundelund, Esben Vestergaard, Esben Olesen, Carsten Olesen, Søren F. Mikkelsen, Tommy Jensen, Jan Nedergaard, Rene Carlsen, Martin Jakobsen, Michael Vestergaard, træner Brune Jensen, holdledere Finn Jensen og Hans P. Vestergaard. Håndboldherrene i danmarksserien måtte konstatere, at tingene var blevet lidt vanskeligere end sæsonen før, men holdet sluttede til julepausen med en placering som nummer fem.
 
I 1995 fortsatte Danmarksserie herre i håndbold, med at spille flot håndbold, ved slutning af turneringen endte holdet i den bedste halvdel, også i landspokalturneringen klarede holdet sig godt, men i 6 runde måtte de se sig besejret af 3. divisionsholdet fra Tarm med 24-25. På damesiden blev det til en oprykning til serie 2 og drengepuslinge holdet blev kredsvindere med Bent Bro og Karsten Andersen som trænere. I forbindelse med generalforsamlingen den 23. februar blev foreningens mindepokaler uddelt til Thorkild Larsen og Åge Søe-Knudsen. Foreningen fik den 15. juni en ny fane, der blev skænket af Danmarkssammenslutningen, dette var tiltrængt, idet den nuværende fane bliver 50 år til april 1996. Fodboldholdene kom igennem en varm sommer og de fleste af klubbens hold klarede sig hæderligt igennem turneringen, hvor de fleste hold endte med en placering midt i deres puljer. I oktober startede håndboldturneringen i JHF var der tilmeldt 16 hold, ved udgangen af året kunne der gøres status over placeringerne, på herre- og drengesiden var holdene placeret i øverste halvdel, på dame- og pigesiden var placeringerne i den nederste halvdel, bortset fra pigelilleput som lagde nr. 1. Turneringen Fjends Julecup som igennem en årrække har været en tilbagevendende begivenhed mellem jul og nytår, blev ikke afviklet idet klubberne ikke kunne finde sammen, vi kan kun håbe at klubberne eller en af klubberne i fremtiden vil optage arrangementet igen.
 
Den første jubilæumsarrangement blev afholdt den 30. januar 1996 i Stoholm Idrætscenter, det havde lykkedes håndboldafdelingen at få fat i Stjerneholdet som spillede mod danmarksserie holdet, det var en flot kamp men der manglede desværre nogle af de kendt spillere på Stjerneholdet. Håndboldturneringen sluttede i marts måned med følgende placeringer: Danmarksserieherre fik en 3. plads, Serie 2 herre en 2. plads der gav ret til at spille om oprykning til serie 1, det første opgør blev klaret uden problemer, men det glippede desværre i den afgørende kamp den 28. marts. Serie 4 herre på en flot 4. plads, herreynglingemester blev nr. 2 der gav ret til videre spil, i første omgang blev de nordjydske mestre og gik helt i top ved at blive jydsk mester i deres række, Herreynglinge A blev nr. 5, Herrejunior nr. 6, Drengemester nr. 5, Drengepuslinge nr. 2, Drengelilleput nr. 4, Serie 2 damer anden sidst, Serie 3 damer sidst, Dameyngligemester sidst, Damejunior nr. 1, Pigemester sidst, Pigepuslinge anden sidst og Pigelilleput nr. 2, alt taget i betragtning en god præstation af de fleste af klubbens hold. Vi nærmer os jubilæumsdagen, jubilæet vil blive fejret den 13. april hvor der startes kl. 11.00 med optog gennem byen, med Skive pigegarde i spidsen for foreningens medlemmer. Kl. 13.00 til kl. 15.00 vil der blive afholdt reception i klubhuset og kl. 18.30 vil der blive jubilæumsfest på Stoholm Kro. Den siddende bestyrelse på jubilæumsdagen er: Formand Bjarne Andersen, næstformand Agnes Jensen, sekretær Susanne Bak, kassere Henning Ryberg, øvrige Susanne Jensen, Jan Nedergaard og Ingerlise Berggren.
 
 
Udarbejdet af Henning Ryberg