Multianlæg Stoholm

Multibane

 

Multibane.

Hele SIF område hvor fodboldspillerne opholder sig bærer præg af slidtage. Alt hvad der har med legeplads at gøre er demonteret og bortkørt uden at nyt er sat op. Fodboldafdelings ungdom er stigende, og det ville være positivt at skabe et spændende og attraktivt legeplads miljø for spillerne og deres søskende.  Fodboldafdelingen har besluttet at gå i spidsen for, at vi får etableret en multibane i nærheden af stadion (Karlsens Arena) foran omklædningsrummene til udendørs idræt. Det vil ikke kun blive et aktiv for fodboldafdelingen, men et samlingssted for alle børn, som kommer i og omkring hal området.

Det er ikke kun et aktiv for fodbold aktive. Området vil naturligvis være åbent for alle. Skolen kan bruge det, vi kan få gang i fodbold fitness for begge køn, handicap idræt vil være oplagt som et nyt tiltag. Der vil blive opstillet forskellige redskaber til udstrækning i forbindelse med atletik, boldspil og motionsløbere, som kommer forbi. En legeplads for børn vil også blive en del af projektet. Der bliver en mindre flisebelagt pavillon med bænke, som kan bruges af alle der færdes i området, som f.eks. tilskuere til forskellige idrætter, kroketspillere og mange andre. Ikke mindst vil multibane området kunne give Stoholm Fritids-& Kulturcenter et kæmpe boost. Vi tror på og investerer i fremtiden. Vi giver den en skalle til glæde for alle. 

Stoholm IF – fodbold

Anton Konradsen

Velkommen til Stoholm IF´s hjemmeside