Referat fra Generalforsamling i Stoholm IF 21. marts 2022

 

Dagsordenpunkt

Referat

1

Valg af dirigent

Allan Pedersen blev valgt til dirigent og gennemgik dagsorden

2

Valg af stemmetæller

Agnes Jensen modtog valg som stemmetæller

3

Hovedbestyrelsens beretning

Gitte Graversen aflægger beretning for HB.

Se evt. Hele beretningen på hjemmesiden.

 

Spørgsmål ?

Samarbejde med gymnastik – hvordan tænkes det?

Vi er ikke afvisende for et nyt medlem af familien. Men vi vil undersøge hvilke aftaler der skal til helt formelt.

 

Beretningen godkendes med klap til formanden.

4

Fremlæggelses af regnskab for Stoholm IF

Maiken Vejle fremlagde regnskabet.

Spørgsmål?
Regnskabet godkendes

5

Fastsættelse af kontingent størrelses for støtte-medlemmer

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. for støtte medlemmer. Det godkendes

6

Indkomne forslag

Ingen indkommende forslag

7

Godkendelse af de efter §11 foretagne indstillinger

§ 11 godkendelse af de nye bestyrelser i afdelingerne.

Valgene godkendes.

8

Valg i forhold til §9 og §14

§9

Maiken Vejle og Louise Nygaard Pedersen modtager genvalg – det godkendes.

Suppleant: Tonny Sørensen

§14

Genvalg af revisor: Poul Olesen

Genvalg af revisor suppleant: Anges Jensen

9

Drøftelser af rent idrætslige emner

Ukraine – hvordan kan vi hjælpe?

Kommer der børn til byen, som skal hjælpes ind i foreningslivet

10

Evt.

 

 

Beretning fra Generalforsamling i Stoholm IF 21. marts 2022

BERETNING FOR 2020

Siden jeg sidst aflagde beretning som formand for Stoholm IF i 2017,  har der været 2 andre formænd, nemlig Jane Østergaard, og Bente Jeppesen. Da Bente Jeppesen i sommeren 2021 juni) valgte at træde tilbage, efter kun et år på formandsposten, og et andet bestyrelsesmedlem ligeledes valgte at træde tilbage, og ingen var klar til at springe til, resulterede det i (endnu) en ekstraordinær generalforsamling i august, hvor jeg, efter nogen overvejelse valgte at stille mig til rådighed for foreningen, sammen med Line Barbara Pedersen, så Stoholm IF fortsat er én samlet forening.   Det er som altid med ydmyghed, glæde og stolthed, at jeg omtaler Stoholm IF, og den del har ikke ændret sig.

Jeg vil starte med det allervigtigste, nemlig en KÆMPE STOR tak til alle de mange frivillige og medlemmerne i vores forening. I er grunden til at vi kan stå her med en velfungerende 3-strenget idrætsforening.

Specielt til de frivillige, - I skal huske og I skal vide, at såvel børn, unge og ældre sætter STOR pris på jeres virke. I giver os drømme, I giver os håb og I gør os stolte hver gang Stoholm IF er repræsenteret.

Også en TAK - til vore mange sponsorere og til de mange Stoholmere som kæmper med og for os, både på og udenfor banerne. Uden jer, var Stoholm IF ingenting.

Og så til den mere officielle beretning.

Beretningen for 2021 er præget af de udfordringer og forandringer, som siden 2020 har præget hele Danmark, nemlig den ”ukendte” med-, ja nogle ville nok hellere sige mod-spiller, Covid-19 (Corona)

Regelsæt, restriktioner, forbud o.s.v. har i én uendelighed været noget alle vores frivillige og trænere har skullet tage højde for, når man lige troede at der blev åbnet op for sporten, så…. Tilbage til start, så 3 nye skridt frem, og så måske kun 1 1/2 tilbage.. og sådan har det faktisk været næsten hele 2021…. MEN da atleter og fodboldspillere blev sluppet på græs efter sommeren 2021, - var det som om der kunne anes lys forude. Lyden af glade stemmer fra venner og kammerater, unge som ældre der igen måtte ses og være sammen om det de gerne vil…. Og så alligevel…. Tiden hjemme, uden at måtte komme ud og ”lege” – har også givet andre rytmer i familierne i og omkring Stoholm, en rytme, hvor der pludselig ikke lige naturligt er plads til 2 -3 gange sport/aktivitet hver uge, hverken for børn eller voksne, og det har udfordret både familierne og Stoholm IF…. For hvordan finder vi tid og plads til hinanden igen??

Det er som om at nogen ligefrem har glemt hvor sjovt det faktisk er at være sammen… hvor fedt det er at mødes med kammeraterne og være aktive sammen, og så hjem med velvære i kroppen, efter at have spillet fodbold/håndbold eller løbet en tur…. 

Vi i hovedbestyrelsen for Stoholm IF vil i det kommende år have fokus på, hvordan vi igen kan finde hinanden – og vi vil rigtig gerne have din hjælp, dine ideer til hvordan vi kan mødes igen.

Vi har i bestyrelsen også haft fornøjelsen af at danse rundt med Covid-19, hvilket afstedkom, at vi endnu engang måtte skyde en hvid pil efter afholdelse af vores efterhånden traditionsrige *Familiebanko (i november), en ikke ubetydelig indtægt til vores fælles kasse, men vi håber og tror på, at det kan og vil genopstå her i 2022.

Som sagt blev den nu siddende bestyrelse valgt i august 2021, og allerede i uge 33, 2 uger efter, var vi at finde ved byfesten i Stoholm, hvor vi forsøgte os med besøg fra OK, og med lidt aktiviteter på pladsen om formiddagen, desværre uden den helt store succes, men vi valgte, at det i vores jubilæumsår (2021) var vigtigt at vi også var at finde.

Vi har i bestyrelsen brugt det seneste halve år (som det kun er blevet til) på at finde hinanden, drøfte vores rolle, drøfte planer for en ”genstart” af foreningslivet, kigge ind i fremtiden? Stille spørgsmål til hvorfor vi er SAMMEN (atletik,håndbold,fodbold), Hvad det betyder for os alle, og hvordan vi får mest muligt ud af hinanden, og hjælper hinanden til fæles gavn.

Undervejs har der også været plads til et møde med foreninger, der som os er flerstrenget. Vi har været mødtes med Rødkær, og Ørum IF,  Løgstrup var også inviteret, men meldte afbud, da de pludselig stod med en helt ny bestyrelse, og lige skulle finde deres egne ben. Det var en god aften, hvor vi erfaringsudvekslede. En gennemgående udfordring for os alle var/er, hvordan får vi fat på flere frivillige, så de frivillige der allerede er der, også bliver, og ikke ”køre fast” p.g.a. for mange opgaver, - hvordan får vi flere hænder til at hjælpe til alles tilfredshed??

Vi fik i efteråret en henvendelse fra FGF, Fjends Gymnastik Forening, som inviterede os til en drøftelse af et evt. fremtidigt samarbejde (sammenlægning). Vi mødtes til en uformel snak, og blev enige om at mødes igen, for at kunne lave aftaler for et mere struktureret samarbejde, men p.g.a. diverse omstændigheder, måtte vi aflyse det planlagte møde, og da jeg så, p.g.a. dødsfald i nærmeste familie, ”faldt lidt ud i januar/februar” så har vi stadig drøftelse nr 2 til gode, men vi er alle interesserede i at drøfte et evt. fremtidigt samarbejde. Vi tror på, at tiden er inde til at drøfte idrætten i Stoholm, med de involverede parter, og FGF og Stoholm IF er et godt sted at starte 😊

Efter MANGE MANGE år er Stoholm IF LOTTO (i daglig tale kaldet SIF-lotte) flyttet fra Bakkevej og ”hjem” i moderforeningen (HB). Karen Jensen, har igennem en laaaang årrække været både opkræver og lykkens gudinde, når der har været udtrækning blandet de aktive 200 numre i lotteriet. Alle numre (er så vidt vides) nu igen spillet, og såfremt der er nogle der takker af, så står nye klar til at være med (har du endnu ikke et lod, så skriv dig på ventelisten)

2021 var også 100-året for Stoholm IF, - og også her ville Corona være med, så derfor fejrede vi – som Bente fortalte sidste år, jubilæet med fællesspisning – på afstand.

Vi glæder os nu til (forsinket) at afholde reception i anledningen af vores 100-års jubilæum lørdag den 2. april 2022, hvor vi håber at rigtig mange dukker op, og vil hygge sig sammen med os i et par timer.

Der vil være noget for både børn og voksne, og både lidt til maven og til ganen.

OG hvem ved, måske en bette overraskelse kunne være på trapperne…..

Ugen efter receptionen er Stoholm IF, vært ved Børne-disco for aldersgruppen 4. – 6. klasse. Det er det gamle ”kirke-disco” (for denne aldersgruppe) som vi har samlet op og flyttet med op i hallen, og vi håber på, at vi får masser af glade gæster denne aften, hvor der er lagt op til både hygge, leg og høj musik.

Inviteret er ALLE i denne aldersgruppe i det gamle Fjends Kommune, så kender du nogen – eller kender nogen som kender nogen, så husk at fortæl om dette initiativ, som vi håber kan blive en tradition – og måske afvikles 4 gange årligt, 2 gange forår og 2 gange efterår.

AFDELINGERNE

Atletik

Den flotte nye atletikbane er klar til at tage imod, når børn og unge igen lukkes ud på græs…. Det bliver SÅ godt. Og allerede i efteråret, hvor det blev til få stævner, viste de unge flotte takter.

Fodbold – vores største afdeling

Spadestik til kunstgræsbanen blev taget i efteråret 2021 – og lige nu venter vi med spænding på, hvornår første træningspas kan opleves på VORES helt egen kunstgræsbane.. planen hed egentlig 2021, så februar 2022, - men vi er tålmodige, og forventer at banen står helt klar til maj, - og i hvert tilfælde til sommerens SuperLørdag, hvor der vil være en officiel indvielse

SuperLørdag – er stadig lige SUPER, og det er en fantastisk dag at opleve boldspillere i alle aldre som nyder at spæne rundt på vores mange flotte baner. Heldigvis var det i juni 2021 muligt, at afvikle dagen, dog i en lidt mindre udgave, men dagen var som altid fyldt med positivet og glæde, - lige indtil om aftenen, hvor der var landskamp på storskærm, og en vis nr. 10 pludselig faldt om. En  mørk skygge lagde sig over de mange fodboldinteresserede der også i Stoholm fulgte med i kampen.  En underlig afslutning på en dejlig dag.

Hvis du/I ikke allerede igennem årene HAR oplevet at være med, så kig forbi, når der igen inviteres til SuperLørdag til sommer, det er én af de fedeste dage, hvis ikke DEN fedeste dag, med masser af samvær og hygge.

 

 

Håndbold

Håndboldafdelingen (den indendørs sport) har nok været den afdeling, der har haft de største udfordringer med få folk i gang igen. Men vi håber på, og ser frem til, at sæsonen 2022/2023 bliver med fuld skrald.

Fællesskabet – Stoholm IF

OK Samarbejdet

Stoholm IF har et fælles samarbejde omkring OK-aftalen. D.v.s. der tilgår Stoholm IF et beløb i forbindelse med bl.a. tankning på OK kort som er tilkoblet foreningen. Vi, Stoholm IF skal som minimum være behjælpelig ved 2 sponsorarrangementer, hvor OK er repræsenteret, - vi havde besøg til byfesten, og igen i december hos SPAR.

En god chek på ca. kr. 28.000 blev overrakt til foreningen i 2021.

HUSK at uanset hvilken OK-tank du tanker på, og du bruger dit kort som er koblet op på Stoholm IF, så tilfalder der foreningen et beløb – og mange bække små, bli’r en stor år.

Zumba

Stoholm IF kører stadig tilbud om Zumba til danseglade. For gud ved hvilken gang, tilbyder vi hver onsdag Zumba for danseglade og motionsivrige kvinder (og mænd – der bare ikke har opdaget detJ) Det er dejligt – livsbekræftende og sjovt at være med, og vore 2 instruktører formår stadig at skabe energi og glæde for de trofaste og de nye som møder frem og er med.

Stoholm Ifs Jubilæumspokal 201

Hvor er den egentlig? 😊 Sidst den blev overrakt var i 2019 til Anita Skov, for året 2018, og det store arbejde med at få gen/reetableret atletikbanen så vores kommende atletikstjerner har de bedste forhold.

Af gode grunde blev pokalen ikke uddelt i 2020 (for 2019), ej heller i 2021 (for 2020) så nu skal vi igen finde en værdig modtager til pokalen, - så kom endelig med din indstilling af en modtager for 2021 – til Stoholm Ifs jubilæumspokal.  Pokalen uddeles til en stadig aktiv leder/holdleder/træner/frivillig/medlem, der gør et godt stykke arbejde for SIF, både et par år tilbage, men også på uddelingstidspunktet, og som agter at gøre det fremover.

Jule Familiebanko

Medio november 2022 – så skal vi på den igen. Dato meldes ud snarest.

 

Multibanen

Skønt at se, at banen fra 2016 kan fyldes med glade børn og voksne der ”leger” – ligeså med legepladsen der inviterer til leg, også for de mindste.

Hvad gør vi nu …….

I 2017 fortalte jeg om et arrangement i 2016, hvor Stoholm IF bød med på ”Den store badedag” i Nr. Søby friluftsbad. Det var en rigtig hyggelig dag, men desværre faldt ideen til jorden, og blev ikke gennemført i 2017, bl.a. p.g.a. vejret… Måske vi i år, skal forsøge at genoptage turen til det flotte og hyggelige friluftsbad i vores naboby,…..

Tak

Til bestyrelserne i afdelingerne skal lyde en KÆMPE TAK. I gør et fantastisk arbejde, året rundt, for at kunne give medlemmerne og deres forældre de bedste rammer for deres sport, også selv om I i det seneste år, til tider virkelig har været udfordret. Jeres arbejde er unikt, og hvor ville jeg unde jer alle, at der var bare ”lidt” flere menige medlemmer/forældre som mødte op til jeres stormøder, og gav deres mening/holdning til kende – eller bare gav jer et klap på skulderen – som TAK for alt det arbejde I gør i hverdagen for, at vi i Stoholm IF kan dyrke sport i mange forskellige afskygninger. DET HAR I VIRKELIG FORTJENT.

 

GØR NOGET GODT FOR DIG SELV….

Dyrk motion, brug dine lederevner som træner/leder – eller bliv bare helt ”almindelig” frivillig i en klub som gerne vil være der for dig…. Kom og vær med – tag din nabo, eller naboens børn med i Stoholm IF…. Vi vil så gerne at du bliver lidt længere, så hæng gerne ud med vennerne, kammeraterne og hyg jer på vores flotte anlæg, områder, - men HUSK at rydde op efter jer, og behandl tingene ordentligt.

Vær med til at værne om fællesskabet/sammenholdet, og gør Stoholm til et sted, hvor man har lyst til at være og være med…. – også selv om man måske ikke lige er den helt store sportsmand/kvinde selv, der er altid noget du er god til, og kan bruges til…. 😊 også dig, for hvem Sport er en by i Rusland langt væk …..

Vi er en by med omkring ca 2500 indbyggere, - heriblandt selvfølgelig en masse børn, og der sker stadig udskiftninger og kommer helt nye til.

Vi har en masse tilbud, hvor der er brug for frivillige: menighedsrådet, borgerforeningen, gymnastikforeningen, badminton, tennis, volley, skydeklubben, spejderkorpsene, skolebestyrelsen, børnehavebestyrelserne, kreaklubber, egnshistorisk forening, skytteforeniningen, sport på tværs, fotoklubben, ungdomsklubben, byfornyelse, Stoholm Fjernvarme, Stoholm vandværket, diverse beboerforeninger og grundejerforeninger, og ikke mindst vores egen idrætsforening ,og sikkert en masse andre bestyrelser jeg må have glemt

Stoholm er en god by, hvor vi gerne vil være der for hinanden, og hvor der gerne skal være plads til alle, men det kræver at vi børn, unge som voksne kan tale med hinanden, med respekt for vores forskelligheder og med accept af, at vi ikke er ens. Stoholm har, på trods af sin størrelse masser af tilbud og butikker (endnu) – vi har skole,(og forhåbentlig en ny stor skole på vej) daginstitutioner, plejehjem, station med afgang til Skive og Viborg

Py ha…..

Endnu en beretning fra mig, - og det løber sgu nogle gange lidt af med mig, men det er fordi, at trods det jeg ikke er indfødt Stoholmer, så bor Stoholm IF dybt i mit hjerte….

Sidst jeg aflagde beretning, måtte vi desværre ud i en ekstra ordinær generalforsamling, da der ikke var nogen der ønskede at være med så vi kunne vælge en ny bestyrelse. DER er vi heldigvis ikke i dag, - og jeg håber på at vi sammen kan undgå, at det skal være en ”trend” – men at vi i stedet kan bakke hinanden op, og måske deles om ”jobbet” så ingen kører fast. Vi der allerede ER frivillige, er jo de ”forbilleder” der skal forsøge at sælge jobbet som frivillig, så derfor er det vigtigt, at vi hjælper hinanden, og gør det sjovt, og tiltrækkende at være med.

Med disse ord vil jeg gerne overlade beretningen til generalforsamlingens debat og godkendelse.

21. mart 2022

Gitte Graversen

Fmd. Stoholm IF

 

 

 

 

BERETNING FOR 2014

Det er igen med glæde og stolthed, og også med ydmyghed at jeg kan aflægge beretning for det samlede SIF for 2014.

Glæde over at det til stadighed lykkes og at stille hold i langt de fleste rækker i såvel håndbold som fodbold, og at fodbolden vokser igen igen, - og at håndbold, også på højt niveau, KAN køres på amatørbasis, endda så godt, at nogle af vore nabobyer kigger på os siger, - det kan lade sig gøre.

Stolthed over, at der igen i atletikafdelingen er STORE talenter som opnår flotte nationale som internationale resultater. Stor hånd til Atletikken i SIF, som gang på gang trækker overskrifter som ”Solskin med medaljeregn til Stoholm Atletik”, ”Stoholm-atlet vestdansk mester”, ”Guld, guld og atter guld til Stoholms atleter ved Vestdansk mesterskaber i kastemangekamp”, ”DM sejre og en ny stribe ungdomsrekorder”. Jeg glæder mig til i 2015 at kunne se vore dygtige kastere på hjemmebane, når vi efter etablering af nyt kastebur kan få lov at se dem i aktion og måske sætter nye PR på hjemmebane. Det nye kastebur indvies den 18. april 2015 og vi glæder os, så hold øje med hjemmesiden når der kommer nyt fra Atletik, for ville det ikke være fedt at kunne give de unge talenter hele byens opbakning når/hvis de får lov at vise deres kunnen og formåen på hjemmebane?

Ydmygheden består i, at når jeg kigger på formandslisten over formænd i Stoholm IF, og hvis Henning Rybergs optegnelser holder vand, så er jeg p.t. den næstlængst siddende formand for Stoholm IF, - så skal man da være ydmyg. Vi skal helt tilbage til den legendariske formand Frede Christensen, for at finde nogen som har siddet på posten i mere end 4 år, - dette er mit 5. Frede bestred posten fra 1972 til 1985 – men bare rolig – sådan behøver det ikke gå!

Det er valgår i år, - også for mit vedkommende, så måske forventer I, at jeg vil holde en lang og trættende valgtale, for at I igen skal lade mig stå i spidsen for foreningen, men det bliver nu ikke tilfældet. Ikke fordi jeg ikke vil vælges, - men fordi, at skulle der sidde nogen iblandt os, som har lyst til at få en kasket/måske endda en ny… så er pladsen som formand for Stoholm IF ledig, og klar til nye udfordringer. Skulle dette IKKE være tilfældet, ja så er jeg klar på at tage endnu 2 år, men så er det også mine sidste som formand, da der står mange andre ting foran mig, som jeg også gerne vil gribe fat i, - men for min egen skyld siger nej til p.t. – Ingen kan overkomme alt, selv ikke jeg!

 

Fodbold

Afviklingen af, den nu traditionsrige (mere end 3 gange = en tradition)  Super Lørdag – en hel lørdag i fodboldens tegn i Stoholm, blev i 2014 et tilløbs stykke af de store, over 1000 mennesker betrådte på den ene eller anden måde de grønne tæpper rundt om Stoholm Fritids- og Kulturcenter. Det er en fantastisk dag, hvor det summer af liv på banerne, og skønt at møde de mange glade mennesker. En rigtig rigtig god tradition, som vi i SIF er meget stolte af. Hvis I ikke var til stormøde i fodbold og hørte Anders’ beretning, så kan den sikkert snart findes elektronisk på hjemmesiden, eller måske kommer den med, når klubbladet udkommer ultimo marts.

 

ATLETIK

Ud over en masse unge talenter, har Atletikafdelingen også ”Fjendsfræserne” som en del af medlemsskaren, og de står får afviklingen af det årligt tilbagevendende Birkesø Løb, - som finder sted i området omkring Birkesø hvert år først på efteråret.

Vi håber at vi måske sammen kan være med til at udbrede kendskabet til dette løb i naturskønne omgivelser, så vi måske kan få lidt flere med på turen.

Også Ediths beretning findes i en elektronisk udgave og er måske med når klubbladet udkommer ultimo marts.

 

HÅNDBOLD

Ungdom

Påskestævne i Holstebro, Fjends Julecup på hjemmebane og masser af kampe, sejrer såvel som nederlag på banerne. Det er skønt at se når vi flittigt bruger faciliteterne i hallen til glæde for såvel udøvere som trænere. Vi har p.t. hold i såvel 1. division, drenge, 2. division piger, AA, A, B og C rækkerne – så vi må da kunne betegnes som en breddeklub J

 

 

Senior

Repræsenteret i 2. division, 3. division, Jyllandsserien (damer og herrer)  og i Serie 2 (damer og herrer) – Det er flot af en amatørklub som Stoholm IF, så flot at også vore naboklubber har lagt mærke til, at det godt kan lade sig gøre at sætte tæring efter næring, hvis der lægges et hårdt stykke arbejde i det.

Også beretningen fra håndboldafdelingen findes i en elektronisk form og kommer måske med klubbladet ultimo marts 2015.

Zumba – igen igen

Endelig en information om, at der stadig er en stor flok skønne quinder, der trofast fortsætter med motionsformen Zumba, som Stoholm IF stadig kan tilbyde. Det er dejligt – livsbekræftende og sjovt at være med, og vore 2 nye instruktører har formodet at holde fast i de fleste af dem der tidligere var med, men også nye er kommet til.

 

Vigtigst i denne sammenhæng skal der lyde en KÆMPE STOR tak til alle de mange frivillige i vores forening, I er grunden til at jeg med stolthed kan stå her som formand for en 3-strenget idrætsforening, hvor det summer af aktiviteter og livsglæde. I skal huske og I skal vide, at såvel børn, unge og ældre sætter STOR pris på jeres virke, I giver os drømme, I giver os håb og I gør os stolte hver gang Stoholm IF er repræsenteret. TAK - til vore mange sponsorere og til de mange Stoholmere som kæmper med og for os, både på og udenfor banerne. Uden jer, var Stoholm IF ingenting.

PS: skulle nogen af jer have kendskab til et sponsor som kunne have lyst til at komme øverst på sejrsskamlen et par gange i løbet af en sæson, - så mangler vi en ”stor-sponsor” vil vore dygtige unge atletikudøvere. 4 af dem har kvalificeret sig til Dansk Atletikforbunds Talentudviklingsgruppe, og det er ikke gratis desværre, - og man kan ikke betale med mesterskaber og flotte titler… så HVIS der skulle være én iblandt jer som har kendskab til en ”top-sponsor” – så kontakt Edith Toft for nærmere info.

Fælles aktitiveter:

 

PÅSKEDISCO OG JULEDISCO blev begge afviklet med, - skal man sige, begrænset succes. Det medfører, at vi nu her i 2015 IKKE afvikler påskedisco, og at juledisco er til debat/drøftelse i det nye HB.

 

 

STOHOLM IF’s JUBILÆUMSPOKAL

Jubilæumspokalen blev i 2014 tildelt vores allestedsnærværende super SIF’er Allan ”Vaks” Vestergaard, som fik overrakt pokalen i forbindelse med Super Lørdag, med store klapsalver og skulderklap til følge. Et godt valg. Til de der ikke ved det, er ”Vaks” også vores tovholder på klubbladet og på hjemmesiden(siderne) – han er faktisk uundværlig.

 

 

2014 – Stoholm 150 år!

Cykelløb/sponsorcykelløb(håndbold)

Cykelløb for børn/unge samt sponsorcykelløb blev afviklet én og samme dag i forbindelse med byfestugen – der var begrænset deltagelse, men de udøvende cykelryttere gjorde god gavn for foreningen.

Tak til arbejdsgruppen som igen gjorde et stort og flot forarbejde, vi håber at vi/I gen i 2015 vil være med til at stable disse 2 løb på benene.

Optog

I forbindelse med fejringen af Stoholm 150 år – deltog Stoholm IF naturligvis også i det store flotte optog som blev afviklet fredag eftermiddag i festugen. Det var virkelig en fest, og en god spadsere tur, hvor vi der deltog i optoget hilste på mange langs ruten, - og efterfulgt af hygge på torvet, trods det at skyerne åbnede sig og gav en ordentlig omgang vand.

Nedbøren fortsatte desværre hen over weekenden, og gjorde det til en lidt våd oplevelse af deltage i koncertarrangementet i anlægget, men mange mennesker, heriblandt mange SIF’ere deltog – denne gang som gæster, da arrangørerne var Handelsstandsforeningen, og derfor var der rigtig mange af os som ”plejer” at deltage men i udøvende forstand, vi nød (som vi talte om) at vi kunne være med, nyde musikken, snuppe en ekstra øl – og bare feste igennem, hvilket nogen i den grad gjorde. STORT klap på skulderen til handelsstandsforeningen for denne fantastiske dag. I sidste uge lykkedes det for det tilbageværende byfestudvalg, at få valgt nogle nye medlemmer, således at der i uge 35 (24. – 29. august 2015) – afvikles byfestuge i Stoholm, hvilket vi håber rigtig mange vil bakke op omkring.

 

KLUBBLAD / HJEMMESIDE

Allan ”Vaks” Vestergaard, er den solide og dygtige redaktør af såvel vores foreningsblad, som på Stoholm IF’s hjemmeside, der har fået nyt og samlet layout, som I måske nok har bemærket. Vi sætter STOR pris på Allan’s arbejde med disse opgaver, og vi er mange der nyder godt af hans kompetence på dette område.

Med hensyn til klubbladet – har vi også i 2014 drøftet bladets fremtid, og det er endt med, at vi i sidste uge har besluttet, at Klubbladet udkommer for sidste gang som tryksag her ultimo marts 2015. Det er så op til det nye HB at finde frem til, hvordan vi fremadrettet kommunikere vore mange tilbud og informationer ud til vores mange medlemmer, og interesserede følgere.

 

KVINDEFIMS

Du puster. Du sveder. Din ansigtskulør skifter mellem postkasserød og pink. Du får sorte mudderklatter på tøjet, og dine ben syrer til. Men du løber. Du løber bakke op og bakke ned. Gennem ild og vand – bogstaveligt talt.

Kvindefims 2014 blev afviklet med STOR succes, og man kan ikke lade være med at lade sig smitte af den iværksættende ”Tulle” i front for arbejdet med planlægning og opsætning, som styrer slagets gang med hård hånd.

Dette års Kvindefims afvikles lørdag den 30. maj 2015 kl. 16.00 ved Viborg Gymnastik og Idrætshøjskole.

Flere lokale kvinder deltog igen, og jeg er sikker på de også er at finde ved dette års løb. Vi håber på solid opbakning, i såvel deltagelse som afvikling.

Stoholm IF er igen med på sidelinien ……

 

SKUMHÅNDBOLD

3 x succes - Nu en tradition!  En fantastisk dag i hallen med masser af dårlige kommentarer, - sjove input, fokus på det at være med og have det sjovt (for de fleste) og desværre også enkelte skader, var resultatet af endnu en omgang Skumhåndbold i hallen. Endnu engang en rigtig god dag, med godt humør og gode gensyn med såvel nuværende som tidligere spillere fra klubben. Jeg personligt,  glæder mig til endnu en omgang Skumhåndbold i 2015 – tak til de 2 initiativtagere Flemming Jensen og Per Ryberg som med mange andre hjælpere styrer stævnet med hård hånd.

Endnu engang sluttede dagen med en stor fest, hvor også Stoholm IF fodbold deltog, og afviklede deres afslutningsfest. Dejligt at feste med SÅ mange glade SIF’ere

 

 

 

OK Samarbejdet

Stoholm IF har et fælles samarbejde omkring OK-aftalen. D.v.s. der tilgår Stoholm IF et beløb i forbindelse med tankning på OK kort som er tilkoblet foreningen. Vi, Stoholm IF skal som minimum være behjælpelig ved 2 sponsorarrangementer, hvor OK er repræsenteret, - vi plejer at have besøg i forbindelse med SuperLørdag, dette glippede dog sidste år (fra OK) og så havde vi en happening hos SPAR i december, som var rigtig godt besøgt af borgerne i Stoholm.

2013 samarbejdet udløste en flot check på kr. 14.600,-  som blev overrakt i forbindelse med SuperLørdag 2014.

Vi har lige modtaget besked om, at samarbejdet i 2014, har genereret et tilskud til foreningen på igen godt 14.000 kr. – som også i år overrækkes i forbindelse med SuperLørdag!

 

FRIVILLIGE HJÆLPERE TIL OPGAVER I SOMMEREN 2014

Vores involvering i Generation Handball 2014 faldt desværre med, at det ikke lykkedes os at kunne stille de nødvendige ressourcer (mandetimer) til rådighed for stævnet, og ej heller kunne vi finde hold som havde lyst at deltage. Som det ser ud nu, er jeg faktisk slet ikke klar over, om Stoholm IF er med inde omkring projektet igen, - men hvis vi er, og vi bliver spurgt, så håber jeg at der er nogle der har lyst til at afsætte en dag eller to til at være med i Viborg.

Stoholm Outdoor, Lørdag den 16. august 2014 (uge 33) blev formentlig sidste gang, - da tilslutningen var meget begrænset. Ærgeligt for her er en god mulighed for at vise sin idrætsgren/forening/klub frem for alle interesserede.

 

Frivilliges betydning for SIF: Jeg har både sagt tidligere i min beretning, og skrevet det før, men lad mig gøre det klart én gang til. Vore mange frivillige er de bærende kræfter i vores klub. Uden de mange frivillige bestyrelsesmedlemmer, trænere, ledere, hjælpere m.fl. så var vi slet ikke der hvor vi er nu. Tak for jeres engagement, og jeres vilje og evne til at være med til at skabe den ånd vores klub så gerne vil være kendt for, her er altid plads til alle, og til én til!! Sammen gør vi klubben stærk og skaber en god dynamik i klubben.

Så sluttelig kan vi da vist konstatere, at foreningen er i live. Jeg er sikker på, at også 2015 vil bringe såvel oplevelser som udfordringer i og for Stoholm IF, - men med fælles hjælp – så er vi de stærke.

Med disse ord vil jeg gerne overlade beretningen til generalforsamlingens debat og godkendelse.

Gitte Graversen

Fmd. Stoholm IF

 

 

Slutreplik:

Kære Conny – SÅ går den ikke længere….. Du har officielt takket af overfor dine mange bestyrelseskolleger og samarbejdsparter i forhold til håndbolden, i hvert fald som siddende formand for afdelingen.

Der er ingen her der er i tvivl om, hvor dit idrætshjerte ligger… Du er en sand SIF’er – en rigtig klubmand/kvinde. SIF har, med en enkelt afstikker til min barndomsklub Skive FH, været dit naturlige valg i din tid i Fjends, i hvert fald i min tid i SIF. De seneste år har du rejst den lange vej fra Hanstholm i nord, til Stoholm i ”syd” for at bestride hvervet som formand for Stoholm IF håndboldafdeling, det kræver sgu en vis interesse, - og du og Per er tit at finde som tilskuere til håndbold i hallen OG andre baner, - hvor Stoholm spiller med.

Jeg har fuld respekt for, at du gerne vil nedbringe dit kørselsregnskab… og at du gerne vil have mere tid ude ved kysten, - men jeg håber at vi får jer at se indimellem, når vejen går på besøg i Fjends, - et sådant besøg kunne måske koordineres med spilleplaner o.s.v., så der både kan nås besøg hos familie og venner, OG en håndboldkamp. 

Beretning for 2015

 

Jeg vil gerne starte med at sige:

KÆMPE STOR tak til alle de mange frivillige i vores forening, I er grunden til at jeg med stolthed kan stå her som formand for en 3-strenget idrætsforening, hvor det summer af aktiviteter og livsglæde. I skal huske og I skal vide, at såvel børn, unge og ældre sætter STOR pris på jeres virke, I giver os drømme, I giver os håb og I gør os stolte hver gang Stoholm IF er repræsenteret. TAK - til vore mange sponsorere og til de mange Stoholmere som kæmper med og for os, både på og udenfor banerne. Uden jer, var Stoholm IF ingenting.

Og så til det mere ”alvorlige”:

Så er tiden igen kommet til at aflægge beretning for Stoholm IF.

I år har jeg valgt at fokusere mere på ”fællesskabet” frem for de enkelte afdelinger, som jo tidligere har aflagt deres beretning på afdelingernes stormøder.

Stoholm IF lever stadig….. – dette på trods af nedskæringer i aktiviteter der er indtægtsgivende, - aktiviteter som tidligere har været for fællesskabet. Her tænker jeg på de årlige disco-arrangementer, jul og påske. 2015 blev året hvor først påskedisco og derefter juledisco blev ”nedlagt” efter nogle magre år. Vi mente simpelthen ikke længere at det var arbejdet værd, - uanset hvor mange gæster der kom, 100 – 1000 – så var det det samme antal hoveder der blev sat i sving og sat stævne. Seneste juledisco, ja – der var næsten mere barpersonale end der var gæster i baren L ærgerligt for indtægtsmuligheden, ja – men også ærgerligt og trist for de frivillige som gang på gang er mødt ind, for også her at få en sjov oplevelse, - når det ikke længere er sjovt, - så mistes interessen.

2015 blev så til gengæld året hvor vi forsøgte os som bankoarrangør. Vi sparer hvor vi kan, og derfor blev arrangementet alene annonceret på plakater/opslag i byen og på de sociale medier, - vi håbede på en 100-150 personer………. Forventningerne blev indfriet og lidt til J. Det blev en succes – og gav også et lille overskud til foreningen – det kan I se i regnskabet som Tonny fremlægger senere. Måske vi skal satse på en årlig tilbagevendende begivenhed, - gerne samme koncept. Vi er klar over at vi har fået tilbagemeldinger på, at det var for kort tid, det var for tidligt, det var for langsomt, det var for hurtigt o.s.v. – for os var det vigtigt, at det var en familiebegivenhed, - altså skulle både børn og voksne kunne deltage og have en hyggelig aften, og nå hjem i fornuftig tid. Vi må henvise de professionelle bankospillere til andre arrangementer J

 

Jeg glædes stadig over, at det lykkes os at stille hold i langt de fleste rækker i såvel håndbold som fodbold, også glæde over, at Atletikken i Stoholm stadig holder ved. Til bestyrelserne i afdelingerne skal lyde et KÆMPE TAK. I gør et fantastisk arbejde, året rundt, for at kunne give medlemmerne og deres forældre de bedste rammer for deres sport.

Stoholm IF markerede sig i 2015 ved at levere Årets Idrætsnavn 2015 – nemlig med kåringen af Edith og Poul Toft. En pris som gav mange gode skulderklap og lykønskninger til de værdige modtagere af prisen. Det var en rigtig dejlig oplevelse at være med til. Tak til Viborg Idrætsråd for at gøre det muligt, at vi kan påskønne nogle af vore mange frivillige kræfter. Og det er dejligt at vi 2 år i træk var med i kapløbet om denne ærefulde titel, og at vi så i år faktisk også vandt den.

Året 2015 blev også året hvor vi i Stoholm IF fik et nyt kastebur til de dygtige kastere i atletik. Faktisk så fint et anlæg, at vi nu også må/kan afholde/afvikle stævner i diciplinerne hammerkast og diskos. Og det er jo dejligt, når vore egne atleter er med helt fremme i disse dicipliner.

Som alle andre år er det valgår i Idrætsforeningen, da vi jo vælger til poster hvert eneste år. I år er der dog valg til én post som er lidt mere end andre, nemlig posten som hovedkasserer i foreningen. Vores hovedkasserer igennem MEGET lang tid, Tonny Sørensen, har nu endegyldigt sagt stop for denne gang. Og som den kvikke stoholmer har bemærket, så har han allerede fundet nye og andre græsgange, - nemlig i bestyrelsen for den nyligt valgte Borgerforening. Vi ønsker Tonny, Borgerforeningen og Stoholm held og lykke med det videre arbejde, og vi glæder os til et forhåbentligt godt samarbejde, til gavn for Stoholm og alle stoholmere.

Det er underligt at tænke på et Stoholm IF uden dig Tonny, - i al den tid jeg har været med på den ene eller anden måde, så har du også haft en plads i foreningen.

Du er om nogen en fællesskabets mand, og der har igennem de senere år været situationer der har gjort rigtigt ondt på og i dit store SIF-hjerte. Så ondt at du næsten har gjort vold på dig selv, ved stadig at være med…… MEN på trods af, hvis ikke på grund af dig og din vedholdenhed, så er vi her stadig, - og stadig som et SAMLET Stoholm IF. Det skylder vi dig STOR tak for.

 

Klubbladet – en saga blot

Året 2015 blev også året, hvor Stoholm IF klubblad blev nedlagt. Vi har endnu ikke helt fundet frem til, hvordan og hvorledes vi informerer bredt til vores mange interessanter og medlemmer. Har du/I en god ide, er I meget velkomne til at smide det til os.

Zumba

Stoholm IF kører stadig tilbud om Zumba til danseglade. For gud ved hvilken gang, tilbyder vi hver onsdag Zumba for danseglade og motionsivrige kvinder (og mænd – det har bare ikke opdaget detJ) Det er dejligt – livsbekræftende og sjovt at være med, og vore 2 instruktører har formodet at holde fast i de fleste af dem der tidligere var med, og stadig kommer også nye til

 

Multibanen

Vi er så tæt på mål – d.d. mangler ca. kr. 250.000 ud af et budget på 1,5 mio for at Multibanen i Stoholm er en realitet. Der er skal lyde en kæmpe tak til arbejdsgruppen omkring dette projekt, det er et kæmpe arbejde I har præsteret, og vi er rigtig mange der tror på at det vil lykkes, og vi følger spændt med på sidelinien.

 

Stoholm Ifs Jubilæumspokal 2015

Jubilæumspokalen blev i 2015 tildelt en arbejdshest i Stoholm IF Atletik, nemlig Lars Barrett. Lars modtog pokalen en forårsdag på stadion, - det stadion hvor han om nogen har sat sit præg på vedligehold og etablering af faciliteter.

 

Kvindefims

Du puster. Du sveder. Din ansigtskulør skifter mellem postkasserød og pink. Du får sorte mudderklatter på tøjet, og dine ben syrer til. Men du løber. Du løber bakke op og bakke ned. Gennem ild og vand – bogstaveligt talt.

Kvindefims 2015 var endnu engang med stor hjælp fra Stoholm IF (håndbold). Med den altid ivrige og energismittende  ”Tulle” i front for arbejdet med planlægning og opsætning, sled hjælperne med arbejdet før, under og efter arrangementet.

Dette års Kvindefims afvikles lørdag den 28. maj 2016 ved Viborg Gymnastik og Idrætshøjskole.

Vi håber på solid opbakning, i såvel deltagelse som afvikling. Giv mig et praj, hvis du har mulighed for at give en hånd med, enten med opsætning af banen, med ”bemanding” af forhindringerne under løbet eller med en tjans i baren (bag baren) om aftenen, når der festes igennem efter en hård dag.

Vigtigst - Stoholm IF er igen med på sidelinien ……

 

Er Stoholm Ifs fremtid – fortid??

I en hverdag med masser af tilbud i såvel dagtimer, som aftener og sågar også i weekenderne, kan det være svært at finde tid og motivation til at benytte sig af de mange lokale tilbud. Herunder også tilbuddene fra den lokale idrætsforening. Men jeg er nødt til at sige som handelsstandsforenigen: ønsker du lokale butikker i morgen, skal du handle lokalt i dag!

Jeg kender mange, mig selv incl, som bryster sig af at bo i en by som Stoholm, en forholdsvis lille by som på trods af sin størrelse har masser af tilbud og butikker (endnu) – vi har skole, daginstitutioner, plejehjem, station med afgang til Skive og Viborg, masser af foreningen, - endnu…. For hvis vi ikke bruger vores lokale idrætsforening til at danne netværk og venskaber – jamen så forsvinder vi som forening også med tiden. Det er altid sjovere at være træner for 20 børn end for 9 børn, - i hvert fald i holdsporten, hvor det er afgørende for hvor god og sjov en træning du som træner kan levere.

Og i en verden hvor vi må erkende at masser af tiltag i dag kan klares ”alene”  for dig selv, - jamen så mister man en del af de sociale kompetencer i en ung alder, kompetencer som STADIG er vigtige når engang man skal ud på arbejdsmarkedet, - for vi kan og skal jo ikke alle være selvstændige, men vi er også mange der arbejder/skal arbejde i fællesskaber, hvor bl.a. vore færdigheder som holdspiller kan bringe os rigtig rigtig langt….. Så kære forældre, tænk over det en ekstra gang, når lille Ole og Sofie kommer og siger at de gerne vil spille i samme klub som ”stjernerne”…. Der kommer en dag hvor det er helt naturligt, hvis evnerne og viljen er dertil, - men grundlæggende er det vigtigt – specielt i tiden fra U4 – U12, at have nogle fællesskaber lokalt, og også udenfor skolen, som kan bære dig i en til tider travl og forvirrende hverdag, være der lige ved siden af, hvor du kan søge hen, - også UDEN at skulle tage bussen eller toget eller ”belemre” mor og far, hvor du kan hoppe på cyklen og smutte op for at være sammen med kammeraterne om aftenen på grønsværen og i weekenden i hallen for at mærke duften af klubånd og fællesskab.

Nye frivillige??? – nye kræfter??? – nye ideer??? – måske på gamle flasker J

 

OK Samarbejdet

Stoholm IF har et fælles samarbejde omkring OK-aftalen. D.v.s. der tilgår Stoholm IF et beløb i forbindelse med tankning på OK kort som er tilkoblet foreningen. Vi, Stoholm IF skal som minimum være behjælpelig ved 2 sponsorarrangementer, hvor OK er repræsenteret, - vi havde besøg til SuperLørdag og igen i december hos SPAR.

En god chek på ca. kr. 14.000 blev overrakt til SuperLørdag.

HUSK at uanset hvilken OK-tank du tanker på, og du bruger dit kort som er koblet op på Stoholm IF, så tilfalder der foreningen et beløb – og mange bække små, bli’r en stor år.

 

Frivilliges betydning for SIF: Jeg har både sagt tidligere i min beretning, og skrevet det før, men lad mig gøre det klart én gang til. Vore mange frivillige er de bærende kræfter i vores klub. Uden de mange frivillige bestyrelsesmedlemmer, trænere, ledere, hjælpere m.fl. så var vi slet ikke der hvor vi er nu. Tak for jeres engagement, og jeres vilje og evne til at være med til at skabe den ånd vores klub så gerne vil være kendt for, her er altid plads til alle, og til én til!! Sammen gør vi klubben stærk og skaber en god dynamik i klubben.

Så sluttelig kan vi da vist konstatere, at foreningen er i live. Jeg er sikker på, at også 2015 vil bringe såvel oplevelser som udfordringer i og for Stoholm IF, - men med fælles hjælp – så er vi de stærke.

Med disse ord vil jeg gerne overlade beretningen til generalforsamlingens debat og godkendelse.

Gitte Graversen

Fmd. Stoholm IF