Kultur-og Fritidsudvalget - Referat fra mødet den 28-10-2015

 • Sagsfremstilling

  Stoholm IF fremsendte i april 2013 ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. tilskud til et større multibaneprojekt ved Stoholm Idræts- og Kulturcenter.

   

  Projektet er efterfølgende bearbejdet hos ansøgerne, og i august 2015 fremsendtes revideret udgave.

   

  Projektet er beskrevet i bilag til sagen. Det fremgår bl.a., at Stoholm IF ønsker at etablere et multibaneområdet på idrætsområdet, som ligger mellem idrætscenter, skole og institutioner i Stoholm.

   

  Projektet indeholder multibaneprojekt, nyt legepladsområde, fitness-område og opholdsområder, og målet med projektet er at skabe et område, der kan motivere børn, unge og voksne til bevægelse i et tidsvarende anlæg.

   

  Projektets samlede anlægsudgift er beregnet til 1,5 mio. kr., som søges finansieret via egne midler, fondsmidler og et anlægstilskud fra Viborg Kommune på 0,5 mio. kr.

   

  Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes, således at der bevilges et tilskud på 300.000 kr. i 2015 og at der reserveres 200.000 kr. fra puljen til mindre anlægsinvesteringer i 2016. Bevillingen i 2015 foreslås finansieres af ikke-forbrugte midler på politikområdet: Idræt & Folkeoplysning.

 • Bilag

 • Indstilling

  Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

   

  at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et samlet tilskud på 500.000 kr. til projektet, multibane i Stoholm, idet det forudsættes, at projektet realiseres i dets fulde omfang. Bevillingen fordeles med 300.000 kr. i 2015 og 200.000 kr. i 2016,

   

  at bevillingen finansieres med 300.000 kr. fra ikke-forbrugte midler på politikområdet Idræt & Folkeoplysning i 2015 og via reservation af 200.000 kr. fra puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet i 2016.

 • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 28-10-2015

  Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

   

  at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et samlet tilskud på 500.000 kr. til projekt multibane i Stoholm, idet det forudsættes, at projektet realiseres i dets fulde omfang. Bevillingen fordeles med 300.000 kr. i 2015 og 200.000 kr. i 2016,

   

  at bevillingen finansieres med 300.000 kr. fra ikke-forbrugte midler på politikområdet Idræt & Folkeoplysning i 2015 og via reservation af 200.000 kr. fra puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur- og Fritidsområdet i 2016.