Store Fodbold Lørdag

Referat

 

Referat

 Møde i U visionsgruppen mandag den 20-2-2012 kl. 19.30

 

 

Til stede var, Morten Groth, Tony Karlsen, Søren Andersen, Steen Thomasen, Anton Konradsen, J.P. Bach.

Kian Lykke var ikke til stede.

 

  1. Hvilken Rolle skal Udvalget spille.

·         Der er blevet besluttet at udvalget deles op i 2 grupper. 1: U5-U9 2: U10-U17. Her skal udvalget forestå som vejledere og kontakt personer til de enkelte årgange.

1: Steen, Søren, Kian – 2: Tony, Morten, JP.

På sigt må udvalget som udgangspunkt ikke selv være træner.

 

  1. Opgave og rollefordeling. ”konstituering”.

Som punkt 1.

 

  1. Halvårsplan.

·         d.18-3-2012. kl.9:00.

Der startes op med trænersamling, her forventes det at vi gennemgår træningsøvelser m.m for de enkelte årgange for at få startet op den gule tråd, som gerne skulle give os en ensatet træning gennem alle ungdomsrækker.

Jbu konsulent hyres til 3 timers kursus, arrangeres af jp. Her forventer vi at kunne få konsulenten til at vise øvelser mm. I stil med aldersrelateret træning 5-8år. Herefter tager vi selv over med den gule tråd.

Efterfølgende laves der gruppe arbejde omkring den forestående træning.

·         14-4-2012 kl 10:30

Laves store fodbold på tværs / forældredag. Kl.10:30.

Info fodbold 2012.

Vi forventer at kunne tragtere med, kaffe, kage, brød mm.

Der satses på at leje det gamle cafeterie til arrengementet.

Dagen skal publiliseres i god tid, så vi kan få så mange som muligt til at deltage.

·         D. 29-6-2012 til d. 31-6-2012

Laves der fælles tur til fodbold turnering i Kibæk. JP melder snarest hold til når vi har et bedere overblik, over hvilke hold der kan deltage. Kibæk er blevet valgt af hensyn til at de tager alle årgange samt der kan spilles 7mands de ældre rækker. Prisen pr. deltager vil være ca.500 kr.

SIF fodbold betaler holdgebyret.


 

  1. Trænerkabale.

·         Følgende rækker var til debat, da de er kritisk omkring træner situationen.

 

·         U11dr. prøves, med Rene (delt med U10 dr.) og Mikkel, Morten. Der er efterfølgende fundet en holdbar løsning. Benny Jeppesen (Head Coach), Mikkel klausen (Torsdag), Michael Hvid Olesen (holdleder /Forældre representant.)

·         U10 dr. Rene Karlsen, Jesper Krogh har begge efterfølgende, inviliget i at bistå holdet som trænere.

·         U13 dr. Er Lone Barret holdleder/forældrerepresentant. Steen spørger carsten Mikkelsen om trænergerningen. Der startes op efter d. 18-3.

·         U12 piger jp, laver rundspørge på søndag d. 26-2.

·         U5, Søren for lavet et opslag til børnehaven, hvor vi veje interessen.

 

  1. Hvordan skaber vi et bedre miljø for trænere, spillere og forældre

·         Trænere skal have opbakning og vejledning omkring, træningen, kampe og arrangementer. Dette skulle gerne resultere i mere sammenhold og bedere træning. Her håber vi på at det kan medfører at, det bliver sjovere og mere udviklende at, være ung fodboldspiller i Stoholm.

·         Der satses på at finde forældrerepræsentant til alle hold.

·         Jp skal få fat på flere remedier, hulahop ringe, justerbare hække, m.m

 

  1. Hvilket produkt skal vi i Stoholm IF levere til vores ungdomsspillere.

·         Strategi skal følge den gule tråd. Der skal fremover satsets på, en kontinuerlig udvikling af vores ungdoms spillere med udgangspunkt i den ”gule tråd”. Morten laver en ”DEMO” trænings planlægning for U11 dr. hvor 6 træningspas indgår for at gøre det mere gennemskueligt hvordan mappen anvendes, denne planlægning skal svare til en halv sæson ”foråret”.

·         Der skal årligt arrangeres en samlet tur for hele klubens ungdoms afd.

 

  1. Den "gule" tråd - Den der træner bedste bliver bedst.

Se strategi under de andre punkter.

 

  1. Kurser - arrangementer til vores trænere.

·         Der skal kontinuerligt laves træner arrangengementer, i kluben for at kunne udvikle vores trænere bedst muligt.

 

  1.  Eventuelt
  2. Der er PT ikke bestemt en ny dato for næste møde.

Velkommen til Stoholm IF´s hjemmeside